Oranje container of ?

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Losser/f3c7e021-78e6-4f3a-9af0-02797ac212db

BF heeft gisteravond een motie ingediend met de vraag om voor het aangaan van het nieuwe contract met Twence ook de optie van nascheiding te onderzoeken. De motie kreeg geen enkele steun.

Wel kwamen VVD en andere partijen met een motie voor een oriënterende bijeenkomst om informatie op te halen over het hele afvalverwerkingsproces en de mogelijkheden. Die hebben wij ook gesteund, maar wij vonden dit eigenlijk een logische stap naar een nieuw contract en iets wat sowieso had moeten gebeuren.

Maar weet u nog wat de VVD al jaren schrijft. Onlangs nog in De Week van Losser.
citaat: "De VVD in de Week van Losser bij de voorjaarsnota dit jaar over het nascheiden: “Wij vinden het betuttelend dat inwoners van Losser er toe gedwongen worden thuis afval te scheiden. Afvalscheiding is niet nodig. Het is technisch mogelijk om bij de afvalverwerker al het afval te scheiden. …. We willen dat de Diftar plannen van tafel gaan en dat we overgaan op nascheiding. ..... Voorlopig krijgen we de andere partijen daar (nog) niet in mee. De VVD blijft zich er voor inzetten!”

Overigens had ze daar in de vergadering zelf met geen woord over gerept.
 

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Losser/f3c7e021-78e6-4f3a-9af0-02797ac212db

Share our website