Open brief gemeente Ensched en raad van bestuur MST

  • Home
  • Nieuws
  • Open brief gemeente Ensched en raad van bestuur MST


Open brief over parkeertarieven MST.......

Geacht College van Burgemeester en Wethouders van Enschede ...
en Raad van Bestuur van het Medisch Spectrum Twente

De gemeente Enschede ziet voorlopig geen aanleiding om de parkeertarieven in de Van Heek garage voor bezoek aan het MST aan te passen. Uit de evaluatie met het ziekenhuis zou gebleken zijn dat het aantal klachten over het parkeergeld relatief gering is.

Vreemd, want wij horen die klachten wél. Heel veel en heel vaak zelfs. Dus wat is relatief gering? Vindt u 10 gering, 100 of 1000. En wáár moeten die klachten dan gemeld worden. Veel mensen weten niet eens waar ze met zo’n klacht terecht kunnen en uiten hun ongenoegen op social media. En bij hoeveel klachten bent u bereid om dit probleem wél serieus te nemen?
U vindt wellicht € 6 euro niet veel, maar vaak blijft het daar niet bij en is het parkeerbedrag fors hoger. En vooral als je vaker naar het ziekenhuis moet loopt het behoorlijk in de papieren. En dit bovenop de stapeling van zorgkosten, waardoor er al sprake is van het mijden van zorg.

De gemeente Enschede wil niet zonder meer de tarieven verlagen, omdat het een voorziening is voor het gehele centrum en niet alleen het MST. Maar daar hebben de patiënten en bezoekers van dit streekziekenhuis niet om gevraagd. Ze moeten simpelweg een parkeerplek hebben omdat ze naar het ziekenhuis moeten.
En dat het MST niet staat te juichen om uit haar eigen budget de kortingsregelingen ruimer toe te passen is te begrijpen.
Maar…de gemeente Enschede en het MST hebben wel bewust gekozen voor nieuwbouw op deze plek. Een bijzonder ongelukkige plek wat bereikbaarheid en parkeren betreft. De gemeente wilde echter graag meer bezoekers naar het centrum trekken en die bezoekers moesten dan van het MST komen. Puur eigenbelang dus. En het kan toch niet zo zijn dat patiënten en bezoekers daar nu de prijs voor moeten betalen. Bovendien krijgt de gemeente Enschede op grond van de gemeentewet ook een hogere uitkering op basis van de regiofunctie, dus een handreiking van die kant is niet meer dan billijk.

U gaat verder met evalueren. En wellicht kunnen we u nog overhalen om die handreiking wél te doen. We gaan namelijk een actie starten om zoveel mogelijk handtekeningen en reacties binnen te halen. En daarmee kunnen we u wellicht nog overtuigen.
Burgerforum zal daarvoor het voortouw nemen en wij hopen dat onze buurgemeenten en particuliere initiatieven zullen volgen!

Lies ter Haar
fractie van Burgerforum

Reacties kunt u  mailen naar info@burgerforum.com
 
Share our website