Op de rem wat samenvoeging met Enschede betreft!

  • Home
  • Nieuws
  • Op de rem wat samenvoeging met Enschede betreft!

Fractie BURGERFORUM fel tégen overgang van Werk, Inkomen en Zorg naar Enschede

'We verkopen Losser stukje bij beetje aan Enschede”

Het zat er aan te komen. De aankondiging dat Losser ook met Werk, Inkomen en Zorg overgaat naar Enschede. Het wordt nog wel gebracht als principe besluit, waarop we in het voorjaar als raad nog definitief ja en nee tegen mogen zeggen, maar als we kijken naar de besluitvorming over de samenvoeging van de andere afdelingen met Enschede eerder, dan is het een illusie te verwachten dat het niet door de raad zal komen. Tot dusverre was Burgerforum de enige die tégen de samenvoeging heeft gestemd, voor ons nog steeds onbegrijpelijk.

Dat de raadsinfo hierover afsluit met de opmerking dat het college meent hiermee een goede stap in de samenwerking te zetten en uit te zien naar deze versterkte samenwerking tussen de gemeente Enschede en Losser, schiet ons helemaal in het verkeerde keelgat. Burgerforum ziet hier in ieder geval niet naar uit. In onze ogen wordt Losser stukje bij beetje 'verkocht” aan Enschede. Onder de noemer van samenWERKING is de werkelijkheid gewoon dat afdelingen overgaan naar Enschede en de werknemers in dienst komen van Enschede en dat wij vervolgens de diensten weer moeten inkopen. We worden daarmee veel te afhankelijk van grote broer Enschede.

En wat heeft het tot dusverre gebracht? Geen financieel voordeel in ieder geval. We leggen er nog dik geld op toe. En déze samenvoeging zal opnieuw hoge transitiekosten (overgangskosten) met zich mee brengen en het kan niet anders, dat we ook een stuk beleidsvrijheid kwijt raken. We zullen ons zoveel mogelijk moeten aanpassen aan het beleid van Enschede, anders zit een besparing er al helemaal niet in.

Als we nu ook nog met Werk, Inkomen en Zorg overgaan naar Enschede is het gevaar levensgroot, dat deze samenvoeging die zo mooi gepresenteerd is als het behoud van onze zelfstandigheid, uiteindelijk zal leiden tot de ondergang van Losser als zelfstandige gemeente; dat is onze oprechte overtuiging.

De raad heeft bij het aangaan van de centrumregeling met Enschede de regie volkomen uit handen gegeven. Het is Enschede of Enschede. We mogen een mening hebben, maar daar blijft het ook bij. Met pijn in ons Losserse hart voelen we dat de zaak ons uit de hand glipt. Tijd voor de bevolking om zich hierover uit te spreken. Hoe en wanneer, dat weten we nog niet, maar nodig is het wel!

Fractie Burgerforum Lies ter Haar, fractievoorzitter

Share our website