Onze vragen rondvraag commissie 3.9.19

  • Home
  • Nieuws
  • Onze vragen rondvraag commissie 3.9.19
Vragen Rondvraag commissies 3 september 2019
 
  1. Vergunningverlening rommelmarkt
Wij hebben vragen rondom de vergunningverlening rommelmarkten en de communicatie hieromtrent.
Wij geven een voorbeeld: Een vergunning voor het houden van een rommelmarkt werd juli een jaar tevoren aangevraagd voor juni het jaar er op. Toen medio mei via de pers bekend werd dat er ook een sportmarkt op die dag gehouden werd, heeft de vereniging zelf nagevraagd of dit wellicht problemen zou kunnen opleveren. Geen reactie tot een telefoontje 2 weken later waarop meegedeeld werd dat hun vergunning zou worden ingetrokken omdat de sportmarkt belangrijker was. Wat vooral frustreerde was dat op telefoontjes en mails geen enkele reactie kwam!
Een ander voorbeeld: In 2018 hadden ze dezelfde vereniging ook tegelijkertijd met een andere vereniging vergunning verleend voor een rommelmarkt. De zustervereniging heeft toen voor een andere datum gekozen, maar…..ook deze vergunning werd toen ingetrokken vanwege het WK steppen.
 
In de vergunning zelf wordt nergens melding gemaakt van het eventueel mogen intrekken van de vergunning in bepaalde gevallen.
 
Wat gaat het college er aan doen om dit in de toekomst te voorkomen?
 
  1. Urenco folder plus begeleidende brief
Omwonenden van Urenco Deutschland hebben van de gemeente Losser een brief gekregen (gedateerd 31 juli 2019) met informatie over Urenco.
In de brief wordt ook verwezen naar de bijgaande folder van Urenco. Op zich een prima initiatief, maar jammer dat de folder dan in het Duits is. Kan dit in hetvervolg in het Nederland?
Overigens is eerder al eens toegezegd dat er richting onze inwoners via de weekbladen uitleg zou komen over de betekenis van de sirene signalen vanuit Gronau. Voor zover ons bekend is dat nooit gebeurd. Kan dit alsnog opgepakt worden?
 
  1. Noordtak Betuwelijn
Er is nogal wat commotie in Oldenzaal ontstaan n.a.v. een mogelijke noordelijke aftak van de Betuwelijn.
Is al duidelijk welk traject of welke trajecten op dit moment in beeld zijn? En welke stappen gaat het college nemen?
 
5) Route bus en haltes Losser
Door de centrumontwikkeling in Losser moest de busroute worden verlegd. Wij beseffen dat dit onvermijdelijk is, maar hebben toch een aantal vragen.
ROCOV blijkt niet gekend in de alternatieve route. Waarom is dit niet gebeurd?
Van de 5 haltes blijven 2 haltes over op andere plekken. Dat leidt tot grote drukte en heel veel fietsen op deze plekken (denk aan scholieren) en gezien de plaatsing van de halte bij de rotonde aan de Enschedesestraat vrezen wij ook dat het tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ook op de Nitertweg kan het tot gevaarlijke situaties komen als auto’s buiten de parkeervakken parkeren.
 
Daarnaast is dit voor onze senioren -al is het tijdelijk- erg ingrijpend. Haltes worden haast onbereikbaar. Wat kunnen we nog betekenen voor mensen die hier tegenaan lopen?
 
Een algemene vraag ten aanzien van de alternatieve route en haltes: Hoe is de coördinatie verlopen? Hoe is de alternatieve route tot stand gekomen, wie beslist in dit soort gevallen?
 
6) Lachgas
Een hot item de laatste tijd. Enschede en Almelo gaan het gebruik in de binnenstad verbieden. Ook in Losser is na feesten de omgeving bezaaid met patronen. Hoe staat het college hier in, hoe wordt dit opgepakt of aangepakt? BF is er voor om dit te gaan verbieden en net zoals in Almelo en Enschede de APV hierop aan te passen.
Share our website