Nieuws

Onze reactie op raadsinformatiebrieven


Burgerforum reactie raadsinfo’s commissie B&S 12.1.2015
 
c. Surseance van betaling TSN (Henry Elsjan)
Surseance van betaling wordt bijna altijd gevolgd door faillissement en in het gunstigste geval doorstart, maar ook dat gaat vaak ten kosten van bepaalde onderdelen / werknemers.
Hoe is de actuele situatie?
 
d. Raadsinfo volledig op afspraak werken publieksbalie (Henry Elsjan)
We krijgen hier toch veel commentaar op. Het is nog een pilot dus we wachten de resultaten af, maar zijn hier niet gelukkig mee. Het past in onze ogen niet bij het open karakter van het gemeentehuis zoals wij dat voor ogen hadden. Wij vragen ook speciaal aandacht voor ouderen! Daarnaast hebben we bij de algemene beschouwingen ook gevraagd wat er mogelijk is aan publieksbalie diensten in het Kulturhus Overdinkel en de dorpsboerderij De Lutte. En hoe zit het met de avondopenstelling. Donderdags is het maar tot 18.00 uur open. Zou dat ook langer kunnen of  de uren eventueel opschuiven? Dit voor de mensen die werken (moeten nu 2 keer vrij nemen!). Het liefste zagen we bezorging aan huis zoals Dinkelland dat nu ook doet.
Openingstijden Publieksbalie met ingang van 4 januari 2016
Maandag 13.00 - 16.30 uur
Dinsdag 09.00 - 12.30 uur
Woensdag 13.00 - 16.30 uur
Donderdag 09.00 - 12.30 uur
13.30 - 18.00 uur
Vrijdag 09.00 - 12.30 uur
 
e. Financiële bijdrage stichting Leergeld (Henk Filipsen)
Prima initiatief en past ook bij de extra aandacht voor het armoedebeleid zoals in het coalitieakkoord afgesproken. Hoe zit het overigens met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, ook extra instrumenten bij het armoedebeleid.  En hoe wordt de informatie breed bekend gemaakt, bij bijvoorbeeld de verenigingen zodat iedereen weet welke mogelijkheden er zijn wat dit betreft?
 
g. Prognose eindjaarresultaat 2015  stichting WIL (Henry Elsjan)
Huidige afspraken blijken niet toereikend te zijn, vandaar het opplussen met 70.000 euro. In welke zin bleken deze niet toereikend? Hoe lang koopt het contract met Larcom en wat betalen we hier jaarlijks voor?
 
i.1 en i.2 Ledenbrief bestuursakkoord verhoogde asielinstroom (Lies ter Haar)
Erkend wordt dat gemeenten voor een grote opgave staan en dat draagvlak belangrijk is en blijft. Wat betreft de huisvesting van statushouders zal dat zeker tot extra druk op goedkope huurwoningen leiden en daar maken we ons grote zorgen om. We pleiten voor een goede spreiding over de verschillende wijken, maar ook over de verschillende kernen. Door de externe instroom tot dusverre zijn vooral bepaalde straten en wijken extra sociaal verzwakt en is er steeds meer sprake van Multi problematiek. Er komt nu extra geld vrij voor de huisvesting, begeleiding en integratie van asielzoekers/statushouders en ook de mogelijkheden tot huisvesting in bijvoorbeeld Rijkspanden, gemeentepanden en particuliere panden worden verruimd. Gemeenten committeren zich óók om aan de slag te gaan met het zoeken en regelen van woonruimte voor de nareizigers. Kortom: In dit bestuursakkoord staan nogal wat maatregelen die heel verstrekkend zijn. Als we draagvlak willen houden, zullen we daar een hele klus aan krijgen en goed moeten nadenken en afwegen wát we doen, waar we het doen en wát we niet doen.

j. Raadsinfo taken fundament (Henk Filipsen)
Wij vinden het opmerkelijk dat de jaarrekening over 2014 nu pas afgegeven is. Hoe is het mogelijk dat dit zo laat ingediend wordt? En hoe ziet de jaarrekening er uit? Blijkt daaruit inderdaad dat er sprake is van financiële nood zoals in eerdere brieven gemeld werd?
 
 

Share our website