Onze natuur is onze grootste schat

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/2019_7_17%2Dbrf%2Dart%2D39%2Dbehoud%2DLandschap.doc
Klik op de bovenstaande link voor onze brief aan het college hierover

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Reactie%2Dop%2DSchriftelijke%2Dvragen%2Dart_%2D39%2Dlandschapsbeleid.pdf
Het antwoord van het college

Burgerforum is bezorgd over het landschap in de gemeente Losser. Daarom pleit de partij voor een integraal landschapsbeleid.

Bron: Tubantia - Laurien van Ulzen

Duurzaamheidsopgaven, Natura 2000-maatregelen. Zomaar wat ontwikkelingen die van invloed zijn op het landschap in Noordoost-Twente. 
Burgerforum vreest dat veel landschapselementen zullen verdwijnen en stelt daarover vragen aan het college.

"Het ontbreekt Losser momenteel aan een samenhangend landschapsbeleid. Er wordt op allerlei vlakken wel ad hoc over nagedacht, bijvoorbeeld bij het opstellen van de duurzaamheidsagenda, of in kapverordeningen. Maar er is geen integraal beleid waarop kan worden teruggevallen", aldus fractievoorzitter Lies ter Haar.

Daarom vraagt de fractie het college of dit bereid is een breder landschapsbeleid, inclusief bomenbeleidsplan op te stellen. "We moeten nadenken over welke ontwikkelingen we wel of niet op welke locatie willen. En waar willen we bomen herplanten en welke bomen dan?" In dat opzicht staat Ter Haar positief tegenover het idee van D66 om voor elke inwoner van Losser een boom te planten. "Maar ook dan moet je niet lukraak bomen planten. Er moet goed nagedacht worden over de plekken. De extra bomen kunnen helpen het landschap te beschermen."

Daarnaast vraagt de fractie het college of de gemeente melding kan maken van eventuele bomenkap door de provincie, zodat inwoners daarvan op de hoogte zijn. De provincie kan kappen zonder kapvergunning. "Dat weten inwoners vaak niet. En dan leidt het bij hen tot vragen en onbegrip", aldus Ter Haar.

Note Lies ter aanvulling: Wij pleiten voor herinvoering van boomfeestdag (voor elk KIND een boom), maar dan gericht op bijvoorbeeld herstel van onze houtwallen.

Share our website