Onze vragen voor de rondvraag 28 mei 2019

  • Home
  • Nieuws
  • Onze vragen voor de rondvraag 28 mei 2019
BF rondvraag commissies 27 mei 2019
 
Stichting de Dorpsbleek
Wij hebben in de commissie al vaker vragen gesteld over het onderhoud van De Bleek. Het onderhoud van De Bleek zelf (het oppervlaktewater) zou voor rekening van het waterschap komen en die zou er al vorig jaar mee aan de slag gaan. Nu we ook hoorden dat ook het einde gloort van de stichting de Dorpsbleek, die verantwoordelijk is voor de gebouwen, vragen we ons af hoe het met het onderhoud van De Bleek in de toekomst gaat?
Wie is waar voor verantwoordelijk?
 
De Bleek (rondvraag 2017)
De Bleek is in 1774 aangelegd en omdat de inwoners dit stukje historie graag wilden behouden is op 30 oktober 1964 burgemeester J.P.A.M. van de Sant het gerestaureerde monument officieel geopend.
Wij hebben begrepen dat het Waterschap nu over dit monument gaat? Maar wie moet zorgen voor het onderhoud? De bleek groeit zo langzamerhand helemaal dicht en dat doet geen recht aan de aard van dit monument.

Antwoord college: Wat De Bleek betreft zijn 3 partijen in beeld. De gemeente voor het grasmaaien, het Waterschap voor het oppervlaktewater en de stichting Dorpsbleek wat de gebouwen betreft. Er is al contact geweest met het Waterschap over het onderhoud (dichtgroei) en in juni/juli wordt er onderhoud gepleegd. Daarnaast is de gemeente in gesprek met het Waterschap over de aard van dit monument. Ze zien het meer als natuur, terwijl het cultureel erfgoed is dat ander onderhoud vergt, passend bij een Bleek. Wordt aan gewerkt dus.
 
Grote Lutterveldweg
Herhaaldelijk hebben we intern al vragen gesteld over een stuk van de Grote Lutterveldweg dat niet meer gebruikt kan worden. Wij vragen hier al aandacht voor vanaf 2017 en er zou een handhavingstraject lopen om dit stuk weer voor fietsers toegankelijk te maken, inclusief een deel van Stadsweg dat niet altijd goed begaanbaar is. Het is nu juni 2019 en nog steeds geen duidelijkheid. Hoe staat het hier mee?

 
Misbruik gehandicapten parkeerkaarten
Ook dit is iets wat we al vaker aangehaald hebben. Hoe is dit in onze gemeente geregeld?
En bent u op de hoogte (wij werden hierover getipt) van het initiatief van het Centraal Inkoop Bureau, de distributeur van de papieren GPK, die aan de slag is gegaan met een digitale oplossing. Er is in samenwerking tussen CIB, Wij staan Op! en RDW een app ontwikkeld die gemakkelijk in gebruik is voor GPK-houders en tegelijk fraude tegengaat (zie bijlage voor verdere info).  
Aandachtspunt is wel dat je niet kunt en mag verwachten dat iedereen een mobiel heeft en met een app om kan gaan, maar het is volgens ons het onderzoeken waard. Wilt u dit oppakken en kijken wat de mogelijkheden zijn?
 
Aloysiuslocatie
Graag worden wij bijgepraat over de actuele stand van zaken. Dat mag ook bij actieve informatie.
 
 
Share our website