onze bijdrage commissies 24.1.2018

Afvalbeleid
Er zijn een aantal knelpunten t.a.v. het afvalbeleid en de containers. Vandaar volgende vragen
  1. Dhr. Eggert heeft ingesproken en gewezen op de problematiek waar de bewoners van het seniorencomplex Burg. Eekhoutstraat die al het afval in de ondergrondse container moeten storten en geen ruimte hebben voor bij plaatsing van een gft en verpakkingscontainer. Dat geldt voor meerdere plekken.  Hoe gaat dit opgelost worden?
  2. Er stonden op verschillende plekken ondergrondse containers die nog te plaatsen waren. Die zijn inmiddels weggehaald. Er zijn echter al mensen die er van uit zijn gegaan dat ze hun vuilnis daar konden storten en hun grijze container al hebben laten ophalen. De ondergrondse containers zouden toch januari / februari geplaatst worden? Hoe gaat dit nu verder?
Grondwaterstand
Het lijkt er op dat de grondwater steeds hoger komt te staan. Er zijn in onze gemeente een aantal peilbuizen, o.a. op het Voswinkel. Daaruit blijkt dat dit inderdaad het geval is. Met name Losser Noord lijkt daar de dupe van te zijn.
  1. Kan het college aangeven of andere peilbuizen dit ook aangeven en zo ja, wat de oorzaak hiervan is?
  2. Als ten gevolge hiervan schade ontstaat, wie is dan verantwoordelijk?  En welke maatregelen worden genomen of kunnen genomen worden?
 
Nieuw alarmeringssysteem Gronau
Onze buurgemeente Gronau heeft in november een nieuw luchtalarmeringssysteem ingevoerd. Dat was niet of in ieder geval niet voldoende bekend bij de inwoners van Gronau, Glane en Glane Beekhoek en het bracht nogal wat onrustig. Mensen denken bij een alarm al snel aan storingen van kerncentrales of Urenco. Bij navraag bleek dat bijv. bij het oproepen van de vrijwillige brandweer in Gronau ook het luchtalarm wordt gebruikt. Maar het systeem blijkt uitgebreider te zijn en ook gebruikt te worden voor andere calamiteiten en afhankelijk van het gebruikte signaal is dan bekend waarom het gaat.
  1. Heeft Gronau dit afgestemd met onze gemeente, want dat mag toch verwacht worden als een dergelijk luchtalarmeringssysteem ingevoerd wordt?! De eigen inwoners zijn wel uitgebreid geïnformeerd, o.a. door middel van folders!
  2. Het is ook in het belang van de inwoners van onze gemeente om op de hoogte gebracht te worden van waar deze signalen voor staan, zodat men weet wat er aan de hand is. Kan dit breed bekend worden gemaakt?
Eine schnelle Information der Bevölkerung bei Katastrophen und Großschadensereignissen wird als wichtig angesehen. Mit dem unheimlich wirkenden Sirenenton wird auf jeden Fall Aufmerksamkeit erreicht.
Drei Signale können die Sirenen abgeben:
► Der einminütige auf- und abschwellenden Ton bedeutet Gefahr: Die Einwohner sollen ein Gebäude/ Wohnung aufsuchen, Türen und Fenster schließen und das Radio (WMW oder WDR 2) einschalten.
► Der einminütige, zweimal unterbrochene Ton ist für die Feuerwehr relevant. Er wird aber nur eingesetzt, wenn Menschenleben in Gefahr sind, so der Leiter der Feuerwehr, Marco van Schelve. Ansonsten werden die Einsatzkräfte wie bisher über den persönlichen Melder alarmiert.
► Der einminütige Dauerton bedeutet Entwarnung.
Die über das Stadtgebiet verteilten Sirenen können noch mehr als heuen: Über sie können auch Sprachnachrichten abgegeben werden, sowohl vorbereitete als auch Live-Durchsagen. Sie können je nach Gefahrenlage einzeln oder auch blockweise angesteuert werden. Wenn zum Beispiel in einem Industriegebiet in Gronau Schadestoffe entweichen, müssen nicht auch unbedingt die Eper Sirenen Alarm geben, so van Schelve.
Share our website