Onze bijdrage commissie 21 maart 2016

  • Home
  • Nieuws
  • Onze bijdrage commissie 21 maart 2016
BURGERFORUM – commissie 21 maart 2017
 
Afvalbeleid (Jos Tijdhof)
Wordt apart geplaatst
 
Omgevingsdienst Twente (Hans Volmbroek)
Er wordt toestemming gevraagd een gemeenschappelijke regeling aan te gaan. Burgerforum is niet blij met nóg weer een gemeenschappelijke regeling, maar het ziet er naar uit dat we niet anders kunnen.
 
Totale kosten voor 2.2 fte is ruim 250 duizend euro.
Door de ingang van de 1% efficiëntie over 3 jaar duurt het 4 jaar voordat we de kosten van 2017 hebben terug verdiend, nog daargelaten de extra kosten voor de komende jaren. Hoe lang denkt het college dat ODT voor Losser kostenneutraal zal zijn, m.a.w. voordat het niet meer kost dan nu bij het RUD.
 
Een vraag hebben we nog:
pagina 15: Is dit gebaseerd op de werkelijke FTSE's of als financiële bijdrage? Zie ook pagina 20 en 21.
 
Eerder vroegen wij naar samenwerking wat dit betreft. Uit informatie van de gemeente Oldenzaal zou je dit ook concluderen. Toch horen we steeds weer geluiden dat dit vastloopt. Hoe zit dit nu precies?
 
Aandeelhouderschap Twence (Hans Volmbroek)
Opmerking: Losser heeft in het raadsvoorstel over Twente een aandeel van 3.5%. ( 3.48% volgens de Vennootschapsrechtelijke structuur Twente Holding.)
In de programmabegroting 2017-2020  wordt er gesproken over 4.9% gewone aandelen. Dat zijn dan aandelen A.
Hier is er sprake van 41.804 aandelen.
Hoe komt het verschil in procenten van aandelen tot stand?
Welk percentage van het aantal aandelen van Twente is correct en hoeveel gewone aandelen Twente zijn er?
 
Achtervang Domijn (Martha Horstman)
We hebben begrepen dat het gaat om achtervang voor Projecten in onze gemeente conform woonvisie.
Omdat woningcorporaties sterk beknot zijn in hun risicovolle investeringen en activiteiten is er nu ook nog minder risico wat deze achtervang betreft.
Al hebben we onze problemen hiermee gehad in het verleden, als het ten goede komt van de projecten in onze gemeente, kunnen we ons hier in vinden.
 
Partiële herziening bestemmingsplan Luttermolenveld (Hans Volmbroek)
Het gaat om verplaatsing van bouwvlakken. Het betreft géén toename van het aantal wooneenheden.
Geen probleem voor Burgerforum.
 
Raadsvoorstel Glane 2016 (Hans Volmbroek)
Opmerking: Waarom is er hier sprake van aanvaardbare overschrijding?
Ik kan me nog een verbouwing in Overdinkel herinneren waar overschrijding van 10 centimeter een groot probleem opleverde dat jaren heeft geduurd voor er toestemming werd verleend. (Rechtszaken?)
En als het gewijzigd wordt in woonbestemming, mag er op dat stuk dan ook gebouwd worden?
Antwoord was dat de term woonbestemming in plaats van bedrijfsbestemming niet wil zeggen dat er gebouwd mag worden. Het zal gebruikt gaan worden als tuin, het is niet de bedoeling dat hier iets gebouwd gaat worden dat heeft de wethouder toegezegd.


 
Share our website