Ontwikkeling Aloysiuslocatie

Raadsinfo Aloysiuslocatie
 
Op 29 mei is al bekend geworden dat ten Brinke afhaakt wat woningbouw op de Aloysiuslocatie betreft. De raadsinformatie hierover is pas 2 juli opgemaakt.
Er zou nog een vervolggesprek komen met Ten Brinke over het postkantoor en gemaakte kosten.
Hoe is dit gesprek verlopen?
Hoe staat het met de plannen van Bijont?
 
Antwoord college: Met Ten Brinke komt een gesprek over de gemaakte kosten en hoe we daar mee omgaan. Bijont pakt het plan op en half september is daarover duidelijkheid.
 
 
Raadsinfo Toeristisch Genootschap
 
De regierol van de subsidieverdeler komt in feite weer bij de gemeente te liggen.
Waarom is deze keuze gemaakt om dit weer weg te halen bij het Toeristisch Genootschap?
 
Antwoord college: Hier gaat het om incidentele subsidie met aanjaagfunctie. En dat blijft zo. Na evaluatie is besloten om de regie subsidieverstrekking (als cofinanciering) weer na te gemeente te halen. Gebleken is dat voor bepaalde projecten subsidie is gevraagd bij meerdere kanalen. Daar wil men grip op krijgen. De subsidie nu is voor 2019 en 2020 en dan wordt het weer geëvalueerd.
 
Share our website