Ontsluiting Luttermolen

Ontsluiting Luttermolenveld
Helaas heeft onze motie om de ontsluitingsweg Luttermolenveld / De Lutte Zuid het niet gehaald.
Toch doen we nogmaals een dringend beroep op u om hier nog eens goed naar te kijken, niet alleen vanwege het mogelijk sneuvelen van de monumentale eiken en een zo veilig mogelijke oversteek over het daar liggende fietspad, maar ook omdat de ontsluiting op de Ertsmolen in onze ogen onveilig is. Het is een heel smalle weg, zonder trottoir en wij vrezen dat dit tot problemen zal leiden.
Vraag: Bent u bereid de situatie ter plekke nog eens een keer goed te bekijken?
 
Share our website