Ons nieuwe gemeentehuis .... Niet weglopen voor verantwoordelijkheid

  • Home
  • Nieuws
  • Ons nieuwe gemeentehuis .... Niet weglopen voor verantwoordelijkheid
Ons nieuwe gemeentehuis / Lies ter Haar

Burgerforum Raad 5 april 2016

“Het Kulturhus” is een beladen onderwerp met een lange voorgeschiedenis, maar na vanavond ook één met toekomst.
Een onderwerp waar wij als Burgerforum zeer kritisch in stonden.
Daarom is bij de coalitiebesprekingen ook afgesproken dat er toch nog een onderzoek zou komen. Uit dat onderzoek bleek dat een Kulturhus te realiseren is, maar dat er breder ingestoken moest worden. Een verbreding van het Kulturhus tot een sociaal maatschappelijk en cultureel centrum.
Wij noemden dat toen een Los(sers) Hoes gedachte. Dé plek voor organisaties op het gebied van zorg, welzijn, jeugd, wonen en cultuur. Dat vroeg om een herijking van het concept en een nieuwe indeling, gericht op het zo optimaal mogelijk benutten van de samenwerking tussen huurders.

Op basis hiervan is een inhoudelijk en financieel plan uitgewerkt met als uitgangspunten, dat dit gemeentehuis nieuwe stijl een meerwaarde moet hebben voor de inwoners van Losser én dat het die inwoners geen extra geld mag gaan kosten! Met andere woorden het gemeentehuis mag ons straks niet meer kosten dan dat het ons nu kost. De bouw moet sober en doelmatig. Er wordt alleen verbouwd en aangepast wat echt noodzakelijk is. Want we zijn vóór investeren in goede voorzieningen, maar tégen verspilling.
Uit de business case blijkt dat het gemeentehuis na verbouwing, en rekening houdend met de extra huurinkomsten, ons jaarlijks gemiddeld 34.000 euro minder kost dan op dit moment.
Daar komt nog iets bij: In 2012 is er door de gemeenteraad bepaald dat er met de realisatie van het Kulturhus ook een bezuiniging moet worden gerealiseerd van 107.000 euro per jaar. De bedoeling is dit als volgt te realiseren. Het overschot van 34.000 euro wordt hiervoor gebruikt, 40.000 moet komen als besparing uit het Nieuwe Werken en tenslotte door nog een keer 33.000 euro taakstellend te vinden in de exploitatie van het gemeentehuis. Als dat lúkt hebben we deze bezuiniging van 107.000 euro óók gehaald. Maar wat nog veel belangrijker is, dan hebben we ook een gemeentehuis gerealiseerd met een grote meerwaarde voor de inwoners en behoud van het voorzieningenniveau.

Want de burger kan straks in het gemeentehuis terecht voor veel verschillende zaken op het gebied van welzijn, zorg, wonen, jeugd en cultuur. Er zijn op dit moment 9 participanten:
De VVV heeft haar plek al gevonden, evenals het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat gaat nog komen voor Fundament met welzijnswerk, de bibliotheek, de politie, woningcorporatie Domijn, Carint-Reggeland met Wijkkracht en Aveleijn. Ook zal het sociale team voor Losser vanuit het nieuwe gemeentehuis gaan werken.
Daarnaast is het de bedoeling dat ook nog wordt gekeken of het consultatiebureau en de historische kring belangstelling hebben om hier te landen.
Burgerforum ziet dus de meerwaarde en kansen, maar sluit zéker niet de ogen voor de risico’s. Losser kent een akelige voorgeschiedenis wat betreft verbouwingen en andere projecten zoals de LAGA, die vreselijk uit de hand zijn gelopen. (Het ontstaan van Burgerforum vindt zelfs haar oorsprong in de onvrede hierover.) Dat mag dit keer niet gebeuren. Dat kan door een goede manier van aanbesteding en het strikt toezien op de verbouwing en het continue bewaken van de kosten die daarmee gemoeid zijn. Wij zullen hier bovenop blijven zitten.

En nu het muziekonderwijs niet in het gemeentehuis zal landen -In het vorige plan waren overigens ook geen akoestische maatregelen opgenomen en zou de muziekschool slechts deels plek hebben gevonden in het gemeentehuis- (en een opgesplitste muziekschool vonden we helemaal ongewenst)…nu dus het muziekonderwijs niet in het gemeentehuis zal landen, willen we ook dat dit op een goede manier voor Losser behouden blijft. Vanuit het muziekonderwijs zelf, de Losserse Muziekfederatie en het basisonderwijs is een breed gedragen visie opgesteld over de toekomst van het muziekonderwijs. Het plan van aanpak met de financiële vertaling komt binnenkort op tafel. Voor ons is het dan vanzelfsprekend dat we kijken naar de best mogelijke oplossing die aansluit op die visie.
Tot slot: Was er dan geen andere keuze, bijvoorbeeld het gemeentehuis afbreken, of verkopen. Nee, dat was geen oplossing en kopers hebben zich niet gemeld. En omdat we wel moeten betalen voor de arbeidsplekken van de ambtenaren die naar Enschede zijn gegaan, is simpelweg leeg laten staan ook geen optie, dat kost te veel geld.
Daarom is gekeken naar wat wél kon en wat een goede bijdrage zou zijn voor de inwoners van Losser. Wij zien dus de kansen, maar ook de risico’s. Als Burgerforum lopen we daar echter niet voor weg en durven en willen -samen met onze coalitiegenoten CDA en D66- en met steun van SDGL/PvdA en wellicht zelfs van de VVD (?) de verantwoordelijk nemen voor dit plan.
Want je gaat de politiek in om zaken tot een goed einde te brengen en dingen te bereiken…..dit is er één van.


-------------------------------------
note: Overigens komt de leegstand in het gemeentehuis door het besluit een centrumregeling met Enschede aan te gaan. Daardoor zijn een deel van onze ambtenaren in dienst gekomen van Enschede met als gevolg dat delen van het gemeentehuis leeg kwamen te staan. Burgerforum was tegen die centrumregeling met Enschede, maar we hebben nu wel te maken met de gevolgen.
 
Share our website