Ons alternatief huurtoewijzingssysteem

 • Home
 • Nieuws
 • Ons alternatief huurtoewijzingssysteem

ALTERNATIEF HUURTOEWIJZINGSYSTEEM

 

 

I.p.v. Lotingsysteem een inschrijfsysteem zoals Dinkelland dat   ook kent. Klanten schrijven zich in en worden op een lijst geplaatst.

Klanten die staan ingeschreven als woningzoekende, kunnen met het inschrijfnummer reageren op de beschikbare huurwoningen.

Hoe wordt bepaald welke kandidaat een woning krijgt toegewezen?

Na de sluitingstermijn worden per woning alle binnengekomen reacties gecontroleerd. Er wordt contact opgenomen met de woningzoekende die het langst staat ingeschreven en die voldoet aan de gestelde voorwaarden in de advertentie. Vervolgens heeft die de mogelijkheid om de woning te bezichtigen. Na de bezichtiging kan de klant beslissen of hij/zij de woning wil accepteren of weigeren.

Een aantal huurwoningen is gelabeld voor Urgentie (medisch en sociaal), Jeugd en Senioren. Bij die woningen gelden dus voorrangsregels voor betreffende doelgroepen.

 

 

Verantwoording woningtoewijzing

Het systeem is volkomen transparant. Op de website kan iedereen een verantwoording zien van de toewijzing. Zo kan iedereen precies zien hoe lang de kandidaat stond ingeschreven aan wie wij de woning is toegewezen. 

URGENTIE

Het toekennen van urgentie gebeurt alleen bij hoge uitzondering, omdat andere woningzoekenden langer op een woning moeten wachten als wij iemand voorrang verlenen. Er is sociale urgentie en medische urgentie.

Sociale urgentie

Men kan mogelijk in aanmerking komen voor sociale urgentie bij echtscheiding, bij een plotselinge calamiteit zoals brand of ernstige stormschade of bij onvrijwillige verkoop van uw woning. Om zo objectief mogelijk te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van sociale urgentie, worden richtlijnen opgesteld.  Een onafhankelijke urgentiecommissie beoordeelt de aanmeldingen.

Medische urgentie

Wanneer men door medische problemen dringend andere woonruimte nodig heeft, kan een aanvraag voor medische urgentie ingediend worden. De woningcorporatie stelt de gezondheidssituatie niet zelf vast. Dit wordt overgelaten aan de professionals. Zij beoordelen of de klant voor medische urgentie in aanmerking komt. Hierbij gelden de gradaties: geen urgentie / licht urgent/ matig urgent en zwaar urgent. Hoe hoger de urgentie, hoe sneller geprobeerd wordt te helpen aan een passende woning. De klant kan geen urgentie krijgen voor een woning van de specifieke voorkeur.

 

Vangnetwoningen

Een aantal woningen wordt aangewezen als 'vangnetwoning”. Te gebruiken als wisselwoning of tijdelijke woning bij calamiteiten. D

 

Inschrijfsysteem eventueel te combineren met  'Spoedzoekers” optie

Dit systeem van woonruimteverdeling (op inschrijfduur) zou eventueel uit te breiden zijn met een extra module waarin bijvoorbeeld 10% van het woningaanbod via loting wordt toegewezen aan spoedzoekers.

Daarbij  zouden met name minder populaire woningen voor spoedzoekers toegankelijk gemaakt kunnen worden onder de volgende voorwaarden:

Alleen bij spoed

Reageer alleen op loting-woningen als u zeker weet dat u deze woning ook in huur wilt accepteren. Als u namelijk wordt ingeloot maar vervolgens de woning niet in huur accepteert, dan kunt u een half jaar lang geen gebruik maken van uw inschrijving.

Waarom loting-woningen?

 woning. Loting-woningen zijn geschikt voor mensen die niet te kieskeurig zijn, maar wel met spoed een ander huis zoeken. Denk aan jongeren, mensen met gezinsuitbreiding of mensen die van buiten de regio hier werk vinden.

 

Voor- en nadelen:

 

 • Nadeel en mogelijke oplossing:

  Het enige nadeel van dit systeem is dat mensen zich soms uit voorzorg inschrijven en dan na jaren reageren op een woning, meteen in aanmerking komen en dan iemand die nog kort ingeschreven staat en echt hoge woningnood heeft op dat moment achter zich laat bij de toewijzing.

   

 • Dit nadeel kan worden ondervangen door bijvoorbeeld bij 3

  keer weigeren, betreffende klant onderaan te lijst te plaatsen.

  Het urgentiesysteem ondervangt de urgentiegevallen zoals eerder beschreven. De spoedzoekersoptie zou ook gebruikt kunnen worden voor de groep die echt hoge woningnood heeft. Dit naast een nader te bepalen aantal 'noodwoningen” dat altijd achter de hand gehouden wordt voor noodopvang.

   

 • Voordelen:

  Mensen die ingeschreven hebben weten zeker dat ze aan de beurt zullen komen.

  Het systeem is volkomen transparant. Iedereen kan zie wie een woning krijgt en hoe lang klant op de lijst heeft gestaan.

  Door labeling van woningen is goed te sturen op knelpunten bij bijvoorbeeld senioren- en jeugdwoningen.

   

   

  Gemiddelde wachttijd: De gemiddelde wachttijd voor een eengezinswoning is bijv. bij Mijande wonen 1 tot 2 jaar afhankelijk van het moment van aanbod, de wijk etc.  De wachttijd voor seniorenwoningen is daar relatief kort; met enkele maanden of soms direct is een seniorenwoning beschikbaar vanaf moment inschrijving.

   

Losser, 19 februari 2014

Lies ter Haar, Burgerforum

 

 

 

 
   

 

 

Share our website