Onderwijshuisvesting


Onze vragen over het huisvestingsplan onderwijs (Harold Sligman)

Voor ons ligt het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs in onze gemeenten. Wij hebben de reacties van de diverse schoolbesturen kunnen lezen en zijn blij dan de schoolbesturen hebben aangegeven dat ze tevreden zijn over de totstandkoming van het IHP.

Burgerforum is blij met de toezeggingen de acties die zijn toegezegd in reactie op onze schriftelijke vragen voor wat betreft de overlast/vandalisme en de verkeersveiligheid. Op beide onderwerpen is toegezegd beide onderwerpen toe te voegen aan het uitvoeringsplan en de beide onderwerpen onderwerp van gesprek te maken met de betreffende schoolbesturen. Ook is Burgerforum blij met de toezegging om met een nieuwe verordening voorzieningen huisvesting te komen zodra de VNG komt met een nieuwe modelverordening.
Desalniettemin heeft Burgerforum een aantal vragen voor de verantwoordelijk wethouder.

De eerste vraag heeft betrekking op de normgrootte van de scholen die de stichtingen zelf hanteren. Is daar met de schoolbesturen over gesproken in relatie tot nieuwbouw-/renovatieplannen?
De tweede vraag heeft betrekking op de Mariaschool is Beuningen. KONOT heeft toegezegd dat zij zich willen inzetten voor het behoud van de Mariaschool, een voornemen wat Burgerforum van harte ondersteunt. Alhoewel diverse onderzoeken een wisselend beeld laten zien, vindt Burgerforum de aanwezigheid van een school in een dorp van belang voor de leefbaarheid van Beuningen. In het IHP wordt niet duidelijk wat de rol van de gemeente is behalve natuurlijk de renovatie-/nieuwbouwplannen al dan niet tezamen met dorpshuis. Kan de wethouder hierop een toelichting geven?
De derde en laatste vraag heeft betrekking op de doorcentralisatie. Wat vindt de wethouder van doorcentralisatie? In de beantwoording van de technische vragen staat dat er wel gesproken is over doorcentralisatie. In het antwoord op onze vraag of er gesproken is doorcentralisatie wordt aangegeven dat hier wel over gesproken is maar dat dit per project wordt aangegeven in een businesscase. Doorcentralisatie kan leiden tot grotere slagvaardigheid en bestuurlijke drukte en bureaucratie verminderen, echter doorcentralisatie is ook voor kleine schoolbesturen lastig. Is er in dat kader gesproken over samenwerking tussen de schoolbesturen om doorcentralisatie mogelijk te maken
Statistieken bekijken

Bericht promoten
Leuk
Opmerking plaatsen
Delen
Share our website