Nieuws

Onderhandelingen Bestuursakkoord


Informateur Kermperman heeft de afgelopen tijd met de verschillende fracties gesprekken gevoerd over een eventueel bestuursakkoord. Deze week kunnen de fracties het concept terug koppelen naar hun achterban, waarna op 23 maart de fracties en dhr. Kemperman weer bij elkaar zullen komen om de resultaten hiervan door te spreken.
Share our website