Nota grondbeleid

BURGERFORUM agendapunt 8 - nota grondbeleid (Jos Tijdhof)
 
In 2014 is het mandaat om de grondprijzen vast te stellen van de raad naar het college gegaan.
Dat hebben wij helaas als raad uit handen gegeven, anders hadden we  zelf nog wat aan de prijzen kunnen doen, zoals wij het ook in de commissievergadering ruimte naar voren hebben gebracht. Na de beantwoording van de wethouder en terugkoppeling binnen onze fractie Burgerforum, zijn wij van mening dat deze bevoegdheid van het vastleggen van grondprijzen bij de raad hoort te liggen.
Wij willen dan ook een amendement indienen om deze bevoegdheid weer bij de raad terug te leggen.
 
Naar aanleiding van onze vraag naar de huidige grondprijzen  zijn deze aangeleverd, waarvoor onze dank.
Met deze grondprijzen moeten we flexibel werken om te reageren op de actuele situatie op de woningmarkt.
Losser moet interessant zijn voor forensen, om in Losser te willen wonen.
Het verleden heeft dat uitgewezen, denk hierbij aan de vele werknemers van de voormalige vliegbasis Twente die in Losser gingen wonen. Er was toentertijd zelfs openbaar vervoer vanuit Losser naar de vliegbasis Twente.
De huidige ontwikkelingen op deze voormalige vliegbasis is weer interessant voor onze gemeente.
 
Moeten we als gemeente het bouwen niet meer gaan bevorderen?
Zodat de Primos cijfers hierdoor ook beter gaan uitvallen voor de gemeente Losser.
 
Ook het invoeren van erfpacht zou voor onze burgers interessant kunnen zijn, denk hierbij aan starters en eventuele sociale woningbouw.
Het zou een verruiming van woonmogelijkheden zijn voor onze burgers.
De wethouder heeft hier positief op gereageerd en reeds toegezegd dat deze optie bij de ontwikkeling van starters woningen ook wordt meegenomen.
Wij willen dan ook graag een motie indienen om de mogelijkheid van erfpacht verder te onderzoeken en de toezegging van de wethouder te ondersteunen.
 
Zijn er nog andere mogelijkheden van grondprijzen vast te stellen als de huidige? Dit met het doel om reële  grondprijzen te hebben en om tegenvallers hierin te voorkomen.
 
Tot zover Voorzitter
Share our website