Nieuw contract voor beschermde groep sociale werkvoorziening

  • Home
  • Nieuws
  • Nieuw contract voor beschermde groep sociale werkvoorziening
Nieuw contract Larcom (Henry Elsjan en Martha Horstman)
 
Er wordt gevraagd om de verordening uitsluitend recht SW-bedrijven vast te stellen. Dit omdat de huidige raamovereenkomst aan het eind van dit jaar afloopt. U geeft ook aan dat vanwege de goede ervaringen in de afgelopen jaren de wens is om de samenwerking te continueren. Maar wat verstaat u hieronder?
Op bestuurlijk niveau en ook op financieel vlak is er grote tevredenheid. Prima zou je zeggen, want de tussentijdse beoordelingen waren goed.
Samen met Oldenzaal is er dus naar uw mening goed werk geleverd.
Waar wij als BF echter tegenaan lopen is de sociale kant van het geheel, vooral voor de groep werknemers die door Larcom wordt begeleid is het dus van belang dat deze groep met een goed gevoel aan het werk kan gaan.
 
Een rapportcijfer van een 5,2, je zou denken een kleine onvoldoende, maar waarom zijn er dan zoveel werknemers die een dikke onvoldoende aan dit SW- bedrijf geven. U geeft zelf in uw antwoord op onze vragen precies weer waar de schoen wringt: De leidinggevende stijl van het management aan deze mensen. Ze zijn zeer gevoelig voor op- of aanmerkingen.
 
Om verbetering hierin aan te brengen is Larcom van plan via een cultuuraanpak in een service level agreement hieraan te gaan werken. Een zorgplicht om een goede dienstverlening aan zijn personeel te leveren. BF ziet dit als één van de belangrijkste pijlers waaraan gewerkt moet worden.
Dan nog de personen die zitting gaan nemen in de stuurgroep: we gaan er vanuit dat ook iemand van de OR/OC zitting kan nemen in deze groep. Graag verneem ik van de wethouder of zij zich daar sterk voor wil maken.
Verder het punt van de vertrouwenspersoon: vreemd dat hij of zij in de afgelopen 5 jaar niet aanwezig was of niet goed zichtbaar was. Ook hier graag aandacht voor.
Kan de wethouder afspreken dat als er een tussentijdse evaluatie plaatsvindt om ons te informeren over deze nieuwe aanpak zodat we kunnen zien of dat rapportcijfer omhoog gaat. We willen toch allemaal een dikke voldoende, want dan weten we dat de aanpak heeft gewerkt.
 
Larcom gaf ook aan mee te willen werken aan een onderzoek of er een dependance in Losser mogelijk is. Echter kregen we op één van de vragen als antwoord dat een dependance in de komende contractperiode niet aan de orde zou zijn. Graag uitleg hierover van de wethouder, want dat is iets waar wij wél naar toe willen.
Voorzitter, als laatste willen we erop wijzen dat BF wil dat de uitvoering van het beleid van de WSW door de stichting WIL verder wordt gevolgd en niet bijvoorbeeld ivm krimpende aantallen geheel door Larcom wordt overgenomen. Ook hier graag uw reactie
 
Overigens vragen wij ons wel af wat de meerwaarde is van dit voorstel, want als het inderdaad zo belangrijk is dat de raad hier JA tegen zegt, dan had het college ons al in een veel eerder stadium hierin moeten meenemen.
 
 
Bespreekstuk met amendement
Share our website