Nabeschouwing raad juli 2022

Burgerforum……Lokaal belang voorop

Stikstofproblematiek
Het was een bijzondere raadsvergadering met een plein vol boeren en trekkers die vreedzaam demonstreerden tegen de stikstofplannen van het kabinet. De door Burgerforum en CDA opgestelde en samen met VVD ingediende stikstofmotie is met steun van de PvdA aangenomen. Daarin roepen we het college onder meer op om onze boeren te steunen en te wijzen op het ontbreken van toekomstperspectief door de nu op tafel liggende onhaalbare plannen (zie tekst hierboven).

TEGEN Verlegging van de komgrens
Al voor de aanleg van het fietspad hebben wij gewaarschuwd voor de levensgevaarlijke oversteek over de Hoofdstraat bij De Pol. Wij willen hier een veilige oversteek en dat staat ook in het coalitieakkoord. Verschuiving van de komgrens alleen is geen oplossing, er moet verkeerstechnisch meer gebeuren. De wethouder is hierover in overleg met de provincie, de eigenaar van de weg.

TEGEN Onttrekking Grote Lutterveldweg/Stadsweg aan de openbaarheid
Delen hiervan zijn de afgelopen jaren onterecht aan de openbaarheid onttrokken en nu niet meer toegankelijk voor onze inwoners. Je kunt niet zomaar wegen bij je grond trekken en dit dan ook nog belonen door het te legaliseren. Burgerforum vindt wel dat de wethouder nog een keer in gesprek moet met belanghebbenden om te kijken of aan een aantal bezwaren van hen tegemoet gekomen kan worden. Dat is ook toegezegd.

Een fijne zomervakantie gewenst!

www.burgerforum.com
Burgerforum Facebook, Twitter en Instagram


 
Share our website