Nabeschouwing raad december 2019

LOKAAL BELANG VOOROP!
 
Zebrapaden
Burgerforum vindt dat bij het kruispunt Gronausestraat-Raadhuisstraat en de Maria Geboorte kerk de zebrapaden terug moeten komen. De motie van het CDA (30 km zone óf zebrapaden) hebben we wel gesteund (beter aandacht voor de verkeersveiligheid dan niets), maar ging ons niet ver genoeg. 
 
Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing wordt met 12% verhoogd. Maar bij de invoering is onze inwoners voorgehouden dat scheiden loont. Daarom ons voorstel, gesteund door de PvdA, om de afvalstoffenheffing te verlagen. Dit kreeg geen steun.
Special Olympics
De Twentse gemeente werken samen om de spelen voor verstandelijk gehandicapten 2022 naar Twente te krijgen. Voor Losser betekent dat een bijdrage van 27.500 euro. Burgerforum stemde daar van harte mee in. Maar niet met de voorwaarde dat gemeenten en provincie dan ook garant moeten staan voor eventuele tekorten en daar geen maximum aan zit.
 
75 jaar vrede
De gemeente trekt 25.000 euro uit voor de viering van 75 jaar vrede. Veel verenigingen/organisaties moeten in heel korte tijd veel regelen. Bovendien hebben nog niet alle kernen zich opgegeven. Daarom heeft Burgerforum voorgesteld dit bedrag te verhogen. Tevergeefs. Bijstelling tot 35.000 euro kreeg  wel steun van de PvdA, maar geen meerderheid.
 
De rol van onze burgers
Neem de burger serieus, informeer en luister goed. Betrek ze bij de besluitvorming, maar maak ook duidelijk hóe en wat ze kunnen verwachten.

De motie huisartsenpost Overdinkel (opsteller CDA) was in onze ogen puur alleen voor de bühne. De fractie verzoekt daarin het huisartsentekort in Twente onder de aandacht te brengen van Provincie en Rijk en om met partijen in overleg te gaan. Wij hebben deze motie wel gesteund omdat wij altijd kijken naar inhoud en je daar niet tegen kunt zijn maar toen wij dit in augustus inbrachten werd het afgedaan als nog niet aan de orde zijnde en populisme.
 
Share our website