Nabeschouwing raad 2020

Nabeschouwing raad december 2020
 
Op verzoek van de raad is er extra geld gekomen om de plannen in De Lutte, Beuningen, Glane én andere projecten te versnellen. We willen de vaart er in houden en zullen vinger aan de pols houden
 
Verlaging kosten gehandicaptenparkeerkaart
In vergelijking met omliggende gemeente zijn de kosten van een gehandicaptenkaart in Losser vrij hoog. Daarnaast is er bij deze doelgroep vaak sprake van stapeling van kosten. Daarom ons voorstel de leges met een tientje te verlagen en voor verlenging zonder keuring het bedrag te halveren. Kosten tussen de 1.000 en 4.000 euro per jaar.
Helaas kreeg dit geen steun van CDA, VVD, D66 en PvdA.
 
Verlaging afvalstoffenheffing
Ook geen steun voor ons wijzigingsvoorstel om de winstuitkering van onze aandelen in afvalverwerker Twence van rond de 180.000 euro te storten in de afvalbegroting en de afvalstoffenheffing met een tientje te verlagen en de rest te gebruiken om de afvalstoffenheffing de komende jaren zo laag mogelijk te houden.
Deze winstuitkering gaat nu in de algemene middelen waar het voor allerlei andere zaken gebruikt wordt. Een verlaging van de afvalstoffenheffing komt ten goede aan alle inwoners.
Ons is voorgespiegeld dat scheiden zou lonen en het mag niet zo zijn dat onze inwoners nu de dupe worden van een afvalsysteem dat niet werkt.
 
Aanvulling: Dat het argument om tegen voorstel verlaging gehandicapten kaart te stemmen gebruikt is omdat leges kostendekkend moeten zijn is bijzonder.
Een tijdje geleden is nl. wel vóór gestemd toen groene leges zijn voorgesteld voor projecten op het gebied van zonne- en windenergie. De leges hiervoor worden hiervoor weer terug gestort en bij grootschalige projecten (zonne- en windparten) is zelfs afgesproken de leges tot een bepaald bedrag te maximeren. Hoezo kostendekkend??
 
Fijne feestdagen en vooral een gezond 2021
Share our website