Nieuws

Motie gevolgen wet en zekerheid


Motie gevolgen wet werk en zekerheid (Lies ter Haar)

De wet Werk en Zekerheid wil meer zekerheid geven aan flexwerkers. Dat ondersteunen wij van harte, want in deze flextijd is het met name voor jongeren steeds lastiger om een vaste werkplek te krijgen. Met 0-uren contracten en tijdelijke contracten weten ze vaak de ene maand niet, wat ze de volgende maand aan inkomsten zullen hebben. Die onzekerheid wil eigenlijk niemand. Bovendien heb je dan nauwelijks toekomstperspectief.  Dat vinden wij een ongewenste ontwikkeling. Maar het kan natuurlijk ook niet zo zijn dat als iemand bijvoorbeeld 3 keer een dag bij ziekte invalt, hij voor vast aangenomen moet worden. Wij kunnen ons dan ook niet voorstellen dat dit de intentie van deze wet is en willen met deze motie een signaal afgeven. We blijven echter warm voorstander van deze wet die meer zekerheid moet geven aan flexwerkers.

Motie is unaniem aangenomen.
Share our website