Motie Aloysiuslocatie

BF motie Aloysiuslocatie
De inhoud spreekt voor zich.
 
 
Motie
Onderwerp: Ontwikkelingen rondom Aloysiuslocatie
 
De raad bijeen in vergadering d.d. 17 juli 2018
 
Constaterende dat:
  • Er bij elke ontwikkeling rondom de Aloysiuslocatie binnen een bepaalde straal gekeken en rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van slachterij Luijerink;
  • Nog steeds onduidelijk is wat nu wel of niet mogelijk is en wat de gevolgen daarbij zijn voor zowel nieuwbouw/verbouw als de bedrijfsactiviteiten van genoemd bedrijf, maar zoals gebleken is ook bij bestaande panden in de directe omgeving;
  • Er behoefte is aan ontwikkelingen die een kwaliteitsimpuls geven aan het centrum.
 
Draagt het college op:
 
  • Het initiatief te nemen om met alle partijen aan tafel te gaan die op- of rondom die locatie in het centrum van Losser plannen hebben te bouwen of verbouwen danwel eigenaren van bestaande woningen die op welke manier dan ook hierbij betrokken zijn en van invloed kunnen zijn op huidige en toekomstige ontwikkelingen en het CML hier ook bij te betrekken;
  • Om niet af te wachten tot er juridische stappen ondernomen worden, maar samen te zoeken naar oplossingen waarbij recht gedaan wordt aan alle betrokken partijen en gewenste ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld woningbouw op de Aloysiusschool, mogelijk worden gemaakt.
 
En gaat over tot de orde van de dag.
 
Share our website