Meer plannen mogelijke ontwikkelingen Aloysiuslocatie

  • Home
  • Nieuws
  • Meer plannen mogelijke ontwikkelingen Aloysiuslocatie
De motie om ook het plan van BijoNt te betrekken bij de ontwikkelingen Aloysiusloctie is aangenomen met 10 om 9.

De wethouder gaf vooraf al aan dat hij open staat voor meerdere alternatieven en die zal laten uitwerken en aan de raad voorleggen.
Wij zijn heel blij met deze toezegging.  De motie is daarna wel ingediend als ondersteuning en vastlegging hievan.

 
Share our website