maak werken in de bijstand lonend

Maak werken in de bijstand lonend

raadsvoorstel wijziging verordening inkomenstoeslag (Lies ter Haar)
Burgerforum raad 5.4.2016

Het raadsvoorstel zet iets recht wat door velen –terecht- als heel onrechtvaardig werd ervaren. Mensen die langdurig in de bijstand zitten kunnen nl. in bepaalde gevallen per jaar een extra toeslag krijgen. Maar had je de moeite genomen om toch voor een deel werk te zoeken, dan werd je -naast dat het geld dat je hiermee verdiende volledig op de uitkering ingehouden werd- ook nog eens gestraft doordat je niet in aanmerking kwam voor die extra toeslag. Dat had te maken met een wat ongelukkige formulering in de verordening.

Inzet en werken werd dus bestraft in plaats van beloond. Goed dat dit wordt rechtgezet. Maar Burgerforum wil nog verder gaan.

Wij stellen: maak werken in de bijstand lonend! Maak de regeling zo, dat mensen met een bijstandsuitkering en een parttime baan, naast hun bijstandsuitkering een deel van de inkomsten mogen houden. Nu is het zo dat wanneer een bijstandsgerechtigde geld bijverdiend, dit weer ingehouden wordt op de uitkering.
Er is een vrijlatingsregeling die toegepast kan worden en waarbij mensen in de bijstand een deel van hun bijverdiensten mogen houden. (Het maximale wat wettelijk kan is zes keer één maand 25 procent van de bijverdiensten, tot een maximum van 198 euro en daarnaast hun volledige uitkering. De regeling geldt helaas niet voor jongeren onder de 27.)
Daarmee stimuleer je mensen in de bijstand om te gaan werken in deeltijd. En vanuit een parttime baan is het gemakkelijker om uit de bijstand door te stromen naar regulier werk. Maar bovendien wij vinden óók dat iemand die werkt, daar ook iets aan over mag houden.

Dit zou wat Burgerforum betreft straks ook in de armoedenota moeten worden opgenomen.
 
 
 
Share our website