Nieuws

LUTTERMOLENVELD


Raad 10 februari 2015 Luttermolenveld  BURGERFORUM (Ben Heinen)

Het Luttermolenveld houdt ons al jaren en jaren in zijn greep. En hoe graag we dit dossier ook willen afsluiten, het blijft ons achtervolgen. Geboren als recreatiepark dat geen toekomst had, is het door een opeenstapeling van fouten tot een waar rampdossier uitgegroeid. En het vervelende in deze hele zaak is dat, wat we als Raad ook zullen beslissen, we het feitelijk nooit goed kunnen doen. Er zullen in deze hele kwestie, altijd groepen mensen blijven die, om welke reden dan ook, vinden dat hen onrecht is aangedaan.
Een vijftiental bezwaarmakers zijn door de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van ons land, in het gelijk gesteld en nu moet de raad zich hier, vanavond, over uitspreken. Daarna zal er gewerkt moeten worden aan een bestemmingsplanwijziging.
Wij zullen akkoord gaan met het voorstel, maar Burgerforum vindt –en dat roepen we al jaren- dat permanente bewoning voor het hele park de beste oplossing is. Dat was jaren geleden het geluid ook al vanuit de provincie, die niet gelukkig was met een “verknipt” plan dat deels bestond uit recreatieve en deels uit permanente woonbestemming.
In 2020 zou het hele park sowieso permanente woonbestemming krijgen en ook als zodanig in het woningcontingent opgenomen worden. Voor ons een reden te meer om vast te houden aan die permanente woonbestemming voor allen.

Uiteraard moeten de woningen dan wél voldoen aan het bouwbesluit en dat geldt voor álle woningen.
Mocht dat niet zo zijn, dan zal dit alsnog formeel geregeld moeten worden. Daarmee is er in ieder geval wat dát onderdeel betreft sprake van rechtsgelijkheid. Missers kunnen we ons, in dit dossier, nu eenmaal niet meer veroorloven.
Maar we beseffen óók dat we daarmee niet iedereen tevreden zullen stellen. Toch hopen we dat iedereen bereid is eindelijk een streep onder dit verhaal te zetten, want anders blijft dit een akelig dossier die een woonwijk in twee kampen verdeelt en dat zou niemand moeten willen.
Rest ons nog 2 vragen:
In 2011 was er een collegevoorstel m.b.t. het illegaal gebruik om de hoofdbewoners een persoonsgebonden gedoogverklaring te verstrekken. Nu is dat een gepasseerd station, maar toen was het wellicht een opening geweest om tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kon vinden. Waarom is dat toen niet gebeurd?

En ook moet ons van het hart, dat áls je aankondigt te willen handhaven, een brief alléén weinig zoden aan de dijk zet. Je moet óf ook daadwerkelijk handhaven, of je moet dit niet aankondigen, want daarmee wek je valse verwachtingen. Graag ook hierop een reactie.
-------------------
Het voorstel is met 10 op 9 aangenomen (Burgerforum en D66 voor, rest tegen)
Share our website