Losser West en Beuningen gaan van het gas af

  • Home
  • Nieuws
  • Losser West en Beuningen gaan van het gas af
Enquête Losser-West / Van het aardgas af: onderzoek onder inwoners van Losser West.
Inmiddels heeft iedereen een kaart in de bus gehad en hebben we ook in de Week van Losser kunnen lezen dat er ook gebeld kan worden voor een papieren versie. Overigens stond daar ook te lezen “Ook in Losser West wil men in de komende jaren afscheid nemen van het aardgas” en dan lijkt het net of de inwoners van Losser West tot deze conclusie zijn gekomen, maar inwoners hebben hier geen enkele stem in gehad.

We hebben de volgende vragen:

1) Digitaal is er een link bekend gemaakt via een speciale kaart die iedereen gekregen heeft en De Week van Losser. Dan zitten we op 23/24 september. Er is tot 11 oktober tijd om de enquête in vullen. Is dat niet een veel te korte tijd, vooral als je deze ook nog moet aanvragen via het 08 nummer?
2) Waarom liggen er in ‘t Lossers Hoes geen exemplaren die inwoners op kunnen halen?
3) Na deze enquêteringen komen er werksessies in de wijk. Die staan gepland voor oktober en november waarna in december het wijkplan al klaar moet zijn. Dat lijkt ons een heel erg krappe termijn voor zo’n belangrijk onderwerp. Wat als het niet lukt om daar een gedragen wijkplan uit te krijgen? Wat is dan de volgende stap?
4) Wordt de uitslag van de enquête openbaar gemaakt, zodat iedereen kan zien hoe gereageerd is?
5) Bij welk percentage van reacties kan gesproken worden over een zodanige respons dat deze ook daadwerkelijk rechtvaardigt dat er wat mee gedaan gaat worden?
  • September 2020: enquête in de wijk
  • Oktober en november: 2020 werksessies in de wijk
  • December 2020: schrijven en opleveren van het plan
Share our website