Kulturhus Losser

Raad 11 maart 2014 – Kulturhus Losser    (Jos Tijdhof)                  Burgerforum

 

Burgerforum heeft gevraagd om dit voorstel van de agenda te halen, maar dat is jammer genoeg niet gebeurd.

Want waarom moet dit nu persé nog de laatste raadsvergadering vóór de verkiezingen er door. Vanwaar die haast? En waarom kan of wil het huidige college dit niet uitleggen? Waarom wordt dit onderwerp niet over de verkiezingen getild.

Laat de besluitvorming over aan de nieuwe raad en aan het volgende college .

De resultaten van grote projecten van de gemeente Losser uit het verleden, verdienden absoluut niet de hoofdprijs en kostten wel de hoofdprijs.

Hier hadden we toch enige lering uit moeten trekken.

Ook dit geweldige risicovolle financiële project, met slechte onderbouwing geeft ons, Burgerforum, ook nu een zeer slecht gevoel en mag wat ons betreft er nu niet even doorheen gejast worden.

SDGL/PvdA geven op hun site ook aan dat er flinke financiële  risico’s zijn aan dit plan, maar uitstel voor hun geen optie is. Maar nu op dit plan gokken is ontoelaatbaar. Burgerforum vindt dit een vreemde uitspraak want beter uitwerken van dit plan kan toch ook tot gevolg hebben dat we een andere en beter plan  naar voren komt.

Voor gokken en andere kansspelen moet je in het casino zijn en niet in de gemeenteraad.

Ook na de nieuwe cijfers blijven we er bij dat dit voorstel niet te verdedigen is en de risico’s sterk onderbelicht blijven.

Het is gebouwd op drijfzand met teveel onzekerheden en aannames.

Een exploitatie over 30 jaar is bovendien absurd, zelfs 15 jaar is al ambitieus te noemen. Maar wat vooral ook van belang is:

Zonder zaal, geen Kulturhus als bruisend cultureel hart van Losser. Zonder zaal kun je ook de vestiging van horeca in het gemeentehuis wel vergeten. Het Kulturhus is daarmee verworden tot simpelweg het verhuizen van de bestaande voorzieningen (bibliotheekwerk, muziekonderwijs en sociaal/cultuur- en welzijnswerk) naar het gemeentehuis.

Een verhuizing die voor de gemeente Losser hard nodig is om haar eigen exploitatie van het gemeentehuis op te krikken en door in dit voorstel ook het krediet voor het nieuwe werken Flexibel en Verbonden in te bouwen, om daar ook geld voor vrij te maken.

Als dát het is, vertel het dan ook zo, maar tuig het niet op als zijnde Kulturhus.

We zijn blij met de fusie van de 3 instellingen en denken dat daarmee voorzieningen in stand kunnen blijven. We geloven ook in een Kulturhusgedachte, maar die is niet locatiegebonden. Dat kan ook elders. Dat kan ook op de huidigelocatie, uiteraard mét aanpassingen. Onlangs is nog gezegd dat het ook daar rendabel te krijgen is.

Een Kulturhus heeft in ieder geval de synergie van een grote zaal nodig en de exploitatie zal dan ook in handen moeten liggen van de stichting Fundament. (Borne is hiervan een goed voorbeeld).

Wij hebben met elkaar afgesproken te gaan voor haalbare doelen. Wij hebben onlangs nog afgesproken meer naar onze burgers te willen luisteren en deze meer bij de besluitvorming te willen betrekken. Nu: Dit voorstel heeft geen enkel draagvlak. Niet bij de bevolking, niet bij een grote groep ondernemers de VVD heeft er problemen mee en wij proeven zelfs aarzeling bij de stichting Fundament nu er een streep door de zaal is gezet. Wie zijn WIJ dan om dergelijk sterke signalen te negeren.               

Als we bij de komende verkiezingen 19 maart de burger tevens zouden vragen:

Bent u voor dit plan met de huidige onderbouwing. Zijn wij als Burgerforum van mening dat een ruime meerderheid dit met krachtig nee zoud beantwoorden. Dus luister naar de wens van de burger en de argumenten van de Losserse ondernemers. Tevens geven wij als Burgerforum aan, indien de verkiezingen ons in het college brengt wij dit besluit opnieuw aan de orde zullen stellen. Ik denk ook dat het voor de burger die tegen dit raadsbesluit is nu ook duidelijk is waar men 19 maart niet op moet stemmen.

 

Bekijk het opnieuw en zoek alternatieven voor het gemeentehuis.

Pak het integraal aan. Kijk wat in Losser mogelijk is en wáár dit mogelijk is. Het huidige voorstel is een  voorstel dat wij als BF in ieder geval niet zullen en kunnen steunen.

------------------------------------------------------------

Stemverklaring: BF zal tégen stemmen, dit omdat we het een zeer onverantwoord voorstel vinden en bovendien van mening zijn dat dit niet gekoppeld had mogen worden met de kredietaanvraag voor het nieuwe werken.

Wij behouden ons ook het recht voor om ná de verkiezingen, mochten wij in het college komen, op dit besluit terug te komen.

 

Share our website