Knelpunten regiotaxi

BurgerforumFractie-voorzitter t.a.v. mevrouw L. ter Haar

Uw brief van: 26 augustus 2018 Uw kenmerk: Bijlagen:
Onderwerp: Artikel 39 vragen

Losser, 25 september 2018

Geachte mevrouw L. ter Haar,
Naar aanleiding van uw verzoek van 26- 08-2018 met als onderwerp “schriftelijke vragen ex artikel 39 RVO gemeenteraad knelpunten regiotaxi” en op de gezonden ontvangstbevestiging van 17-09-2018 geeft het college onderstaand antwoord op de door u gestelde vragen.
Bij vervoer van de regiotaxi kunnen gebruikers tegen vreemde regels aanlopen. Met name als het gaat om noodzakelijk vervoer van de in eerste instantie geplande locatie naar een locatie in een andere gemeente. Dan moet eerst teruggereisd worden naar het huisadres en moet daarna weer een rit geboekt worden naar de gemeente waar bijvoorbeeld verder onderzoek moet plaatsvinden.
  1. Is het mogelijk de huidige regeling zodanig aan te passen dat dit soort gevallen voorkomen kunnen worden (bijv. dispensatieregeling)?
 
Antwoord: De regel dat de rit altijd moet beginnen en/of eindigen in de gemeente die de indicatie heeft afgegeven staat in het bestek van het collectieve vervoer. Gedurende de looptijd van het contract mag dit niet zomaar aangepast worden omdat dit een wezenlijke wijziging betreft en er dan opnieuw aanbesteed zou moeten worden. Dit neemt niet weg dat gemeente Losser zich bewust is van het feit dat dit kan leiden tot hele vervelende situaties. In dergelijke gevallen is er altijd de mogelijkheid voor het toepassen van maatwerk. Om tot een structurele oplossing te komen met betrekking tot deze bijzondere gevallen wordt gezamenlijk met de andere gemeenten binnen de groep gemeenten in de aanbesteding een procedure afgesproken waarin beschreven is hoe te handelen wanneer zich dergelijke gevallen voordoen.
  1. Wilt u bij eventuele nieuwe aanbestedingen opnemen dat in dit soort bijzondere gevallen de gebruiker niet terug hoeft naar het huisadres.
 
Antwoord: De huidige contracten lopen tot 01-07-2020. Wanneer er dan weer een aanbesteding plaatsvindt zal dit zeker de aandacht krijgen.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders
Share our website