Kanttekening bij Parapluplan Losser

Burgerforum Parapluplan centrum Losser
 
Stemverklaring: (Lies ter Haar)
Het parapluplan centrum Losser is als kader stellend document een goede start voor de uitwerking en de 12 of 13 deelprojecten waarbij ook nog reacties en zienswijzen mogelijk zijn, zo is ons duidelijk gemaakt.
Wij kunnen hier dan ook mee instemmen. Maar wél met een kanttekening. Namelijk dat wij de conclusie uit het onderzoek van adviesbureau Stec, zijnde, dat versterking van de supermarktstructuur door verplaatsing van de Jumbo op de Aloysiuslocatie kansrijk is voor het centrum van Losser, NIET onderschrijven. En derhalve niet akkoord gaan met alle passages waar hier naar verwezen wordt, of op teruggevallen wordt, of waar aangehaald wordt dat ingezet zal worden op de herontwikkeling van de Aloysiuslocatie voor verplaatsing van een bestaande supermarkt. En dit geldt voor het voorstel en alle bijbehorende stukken
Share our website