Is tweestedenkaart ook in onze gemeente mogelijk

  • Home
  • Nieuws
  • Is tweestedenkaart ook in onze gemeente mogelijk
College van Burgemeester en Wethouders
Raadhuisplein 1
L O S S E R
 
 
Onderwerp:
Tweestedenkaart en bushaltes zorginstellingen
Art. 39 brf. Regl. van orde raad
 
Geacht college,
Nu het niet mogelijk is zorg dichtbij op korte termijn uit te breiden en het            wachten is op een misschien te bouwen zorgcentrum in Losser, vraagt BURGERFORUM zich af of het college niet enkele stappen zou kunnen ondernemen om het bereiken van zorg verder weg gemakkelijker te maken.
In Enschede bestaat namelijk de mogelijkheid om een abonnement te kopen het zijnde een tweestedenkaart. Hiermee kan onbeperkt worden gereisd tussen Hengelo en Enschede (en wij hoorden nu zelfs ook naar Oldenzaal). De bereikbaarheid van zorg wordt daardoor een stuk eenvoudiger, immers men hoeft niet meer te parkeren in de van Heek parkeergarage die erg duur is en men kan voor de deur uitstappen waardoor gevaarlijke toestanden op de “rollerbaan” worden voorkomen.
Onze vragen aan het college zijn dan ook:
  1. Zou u willen onderzoeken of een dergelijke kaart ook voor ingezetenen van de Gemeente Losser kan worden gerealiseerd.   
Het zou dan gaan om een tweestedenkaart naar Enschede en Oldenzaal.
 
  1. Zou u zich ook in willen zetten voor het terugkeren van een bushalte bij de poli in Oldenzaal en een halte van Buslijn 61 ter hoogte van het ziekenhuis in Enschede met een rechtstreekse verbinding daar naar toe?
 
 
Inmiddels tekenen wij met vriendelijke groeten,
 
Fractie Burgerforum,
Namens Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
Inge Oort, commissielid bestuur en samenleving
 
 
 
Bijlage: info over tweestedenkaart Enschede

Inwoners van de gemeente Enschede en Hengelo van 65 jaar of ouder kunnen een Twee stedenabonnement (OV65+) aanschaffen en hiermee vrij reizen in Enschede en Hengelo. Het vrij reizen geldt op werkdagen vanaf 9.00 uur en op overige dagen de gehele dag.
Reisgebied – geldigheid abonnement
·         Het abonnement is geldig in Enschede, Hengelo en tussen deze twee steden, in alle stadsbussen en op de regionale lijnen 50, 53, 60 en 62 en buurtbuslijnen 505, 506 en 508 van Syntus.
·         U reist op doordeweekse dagen na 09.00 uur en op weekend- en feestdagen de gehele dag.
·         U moet zich kunnen legitimeren bij een eventuele controle.
Het aanschaffen van een Twee stedenabonnement Enschede-Hengelo is inkomensafhankelijk.
Heeft uw huishouden een jaarinkomen over 2015 dat lager is dan 125% van het minimuminkomen? Dan komt u in aanmerking voor een gratis Twee stedenabonnement met een gratis OV-chipkaart.  
Voor alleenstaanden is deze inkomensgrens € 16.394,- bruto per jaar en voor echtparen/samenwonenden € 22.395,- bruto per jaar.
Komt u in aanmerking? Vraag dan via de belastingdienst een inkomensverklaring (indien van toepassing, ook van uw partner) over vorig jaar aan door te bellen naar 0800 – 0543 (gratis). Houdt daarbij uw Burgerservicenummer bij de hand. Stuur vervolgens de inkomensverklaring(en)  naar:
Gemeente Enschede
T.a.v. OV65+
Postbus 20
7500 AA Enschede
U krijgt dan z.s.m. na binnenkomst van uw brief een gratis anonieme OV-chipkaart met het Twee stedenabonnement thuisgestuurd.
Heeft uw huishouden een jaarinkomen dat hoger is dan het bovenvermelde minimuminkomen? Dan kunt u een Twee stedenabonnement Enschede-Hengelo aanschaffen tegen betaling van € 75,- per jaar.
Voor mensen die meer dan twee keer per maand met de bus reizen is dit al voordeliger dan reizen met een regulier vervoersbewijs.
Het abonnement kunt u kopen via de webshop van Syntus (www.syntus.nl)
Voor u het abonnement via de webshop kunt aanschaffen dient u:
·         in het bezit te zijn van een geldige persoonlijke OV-chipkaart,
·         een account aan te maken in “MijnSyntus” zodat u dit persoonlijke abonnement kunt aanschaffen (shop.syntus.nl/).
·         toegang te hebben tot internetbankieren (iDEAL) om direct te kunnen betalen.
Het abonnement is ook te koop bij alle oplaadpunten voor de OV-chipkaart. Hierbij is het gebruik van een persoonlijke OV-chipkaart en een bankpas voldoende.
(www.ov-chipkaart.nl/klantenservice/adresvinder).
 
Share our website