Ik vind je een toffe peer


Ik vind je een toffe peer (perenboom tegen het pesten)

BF Motie Toffe perenboom (Martha Horstman)

Toffe Perenboom

Waar komt de uitdrukking ik vind jou een toffe peer vandaan en wat betekent de uitdrukking.
Uit het Jiddisch komt het woord tof wat goed betekent en uit het Bargoens komt het woord peer wat kerel of vent betekent. Dus een toffe peer.
Maar wanneer vinden we iemand een toffe peer.

Als je iets goed doet maar ook om iemand een ❤️ onder de riem te steken.
En pesten is van alle tijden maar niemand vind het fijn om gepest te worden.
Vooral in deze tijd wordt er veel online en anoniem gepest. En pesten doet veel meer kwaad dan je misschien zou denken.
En daarom voor alle scholen in Losser een toffe peren boom. Met zo’n perenboom willen we pesten bespreekbaar maken. In onze gemeente hoort iedereen er bij.
Vandaag wil ik de eerste symbolische toffe peer uitreiken aan deze raad.

Dat we elkaar respecteren om wie we zijn ondanks dat we kritisch mogen zijn maar dat we gaan voor inhoud en niet op de persoon spelen.
Vandaar onderstaande motie

MOTIE Een toffe peer voor een toffe peer

De gemeenteraad van Losser, in vergadering bijeen op 16 mei 2023,
Constaterende dat:
• In diverse gemeenten, waaronder in Beuningen (bij Nijmegen,) de “toffe perenbomen” al hun intrede hebben gedaan op basisscholen en succesvol zijn gebleken;
• De “toffe perenperenboom” een boom is die verbroedering en vriendschap symboliseert en daarmee een bijdrage levert tegen pesten op scholen door kinderen een 🖤 onder de riem te steken;
• In 2019 de gemeenteraad het college reeds heeft opdragen om 23.000 bomen te planten ten behoeve van duurzaamheidsdoelstellingen;
Overwegende dat:
• Bomen een belangrijke onderdeel zijn voor ecologisch klimaat van de gemeente Losser;
• Het initiatief van de “toffe perenbomen” bij kan dragen aan versterking van de sociale cohesie;
• Iedere dorpskern betrokken moet worden bij het planten van de “toffe perenbomen” ;
• De “toffe perenbomen” horen bij de doelstelling om de gemeente Losser saamhorig en duurzaam door te geven aan de volgende generaties;
Draagt het college op:
• Om in nauwe samenwerking met de (basis)scholen in de vijf kerndorpen het initiatief voor het planten van de “toffe perenbomen” te realiseren en dit initiatief te dekken uit bestaande middelen of indien nodig hiervoor (bij de aankomende voorjaarsnota) met een voorstel naar de raad te komen;
• Daarnaast ook de gemeenteraad actief betrokken te laten blijven bij de verdere uitvoering van dit initiatief.
En gaat over tot de orde van de dag.
Raadbreed aangenomen.
Kan een afbeelding zijn van peer en de tekst
Statistieken en advertenties bekijken
Bericht promoten
Leuk
Opmerking plaatsen
Delen
Share our website