Knelpunten regiotaxi

Brf. Art. 39 regl. van orde / knelpunten regiotaxi
 
Geacht college,
 
Bij vervoer van de regiotaxi kunnen gebruikers tegen vreemde regels aanlopen. Met name als het gaat om noodzakelijk vervoer van de in eerste instantie geplande locatie naar een locatie in een andere gemeente. Dan moet eerst teruggereisd worden naar het huisadres en moet daarna weer een rit  geboekt worden naar de gemeente waar bijvoorbeeld verder onderzoek moet plaatsvinden.
 
Wij geven een voorbeeld: 
Heb je een afspraak bij het MST in Oldenzaal, maar is daar het extra aanvullend en noodzakelijk onderzoek niet mogelijk en wordt je doorverwezen naar Enschede, dan moet dat via de eigen gemeente gaan. Dus eerst weer naar het huisadres en dan kan pas weer naar Enschede gereisd worden.
 
Al eerder (31 oktober 2017) heeft BURGERFORUM deze kwestie bij u aangekaart maar helaas is blijkbaar nog niets aan de situatie gewijzigd en doen zich nog steeds schrijnende gevallen voor.
 
Opnieuw werd een voorbeeld hiervan bij ons neergelegd.
Het gaat om een 81 jarige rolstoelafhankelijke mevrouw met ernstige oogproblemen die -omdat vanwege de ontstane situatie de noodzakelijke zorg thuis niet meer geboden kon worden- vanuit het MST als crisisopname tijdelijk in een verzorgingshuis in Enschede geplaats moest worden (omdat in Losser geen plaats was). Ze kon geen beroep doen op de regiotaxi omdat een van de voorwaarden is dat de rit moet beginnen en eindigen in de gemeente die de WMO indicatie heeft afgegeven, in dit geval Overdinkel. Dochter is toen lopend in de gloeiende hitte met moeder in de rolstoel naar het verzorgingshuis gelopen, omdat ze daar binnen een bepaalde termijn verwacht en opgevangen zouden worden. 
 
Daarom vragen wij U het volgende:
 
1)  Is het mogelijk de huidige regeling zodanig aan te passen dat dit
     soort gevallen voorkomen kunnen worden (bijv. dispensatieregeling)?
2)  Wilt u bij eventuele nieuwe aanbestedingen opnemen dat in dit
     soort bijzondere gevallen de gebruiker niet hoeft terug te reizen
     naar het huisadres?
 
In afwachting van uw antwoord,
Tekenen wij met vriendelijke groeten,
 
Inge Oort, fractie Burgerforum
Lies ter Haar, fractievoorzitter
Share our website