Het appje en Erve Beverborg

Klik op onderstaande link voor de brief met vragen Erve Beverborg
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/4_3_2020%2Dart_39%2DErve%2DBeverborg%2D1.doc

Tumult rond Erve Beverborg over appje wethouder
Klachten over vermeende toezegging

Bron Tubantia - Bert Holst

Eigenaar Bram Hulshof van groepsaccommodatie en trouwlocatie Erve Beverborg bij De Lutte wil alle activiteiten gelegaliseerd hebben, hetgeen op weerstand stuit bij de omwonenden.

EIGENAAR BRAM HULSHOF VAN GROEPSACCOMMODATIE EN TROUWLOCATIE ERVE BEVERBORG BIJ DE LUTTE WIL ALLE ACTIVITEITEN GELEGALISEERD HEBBEN, HETGEEN OP WEERSTAND STUIT BIJ DE OMWONENDEN. FOTO FRANS NIKKELS

Heeft een appje dat wethouder Harry Nijhuis van de gemeente Losser in december heeft gestuurd naar Bram Hulshof, eigenaar van trouwlocatie Erve Beverborg, een rol gespeeld tijdens een hoorzitting?
Het bewuste appje kwam ter sprake tijdens een openbare hoorzitting in het gemeentehuis van Losser over een mogelijke bestemmingsplanwijziging voor Erve Beverborg. Die bestemmingsplanwijziging moet er voor zorgen dat de huidige activiteiten die dar plaatsvinden gelegaliseerd worden. In het appje zou de wethouder hebben gezegd dat hij 'zijn best blijft doen voor de bestemmingsplanwijziging.'

Trouwceremonies
Het appje is een van de zaken die momenteel spelen rond Erve Beverborg, midden in natuurgebied Het Lutterzand bij De Lutte. De voormalige boerenschuur aan de Lutterzandweg is ooit aanwezen als locatie voor trouwceremonies. Dat is in de loop van de tijd veranderd in een plek waar ook feesten en partijen worden gehouden, compleet met muziek. En dat past niet (meer) in het bestemmingsplan.
Reden voor eigenaar Bram Hulshof een bestemmingsplanwijziging aan te vragen om die activiteiten te legaliseren.
Die aanvraag is nog steeds in behandeling. Maar omdat nu het oude bestemmingsplan nog geldt, kreeg Erve Beverborg onlangs een dwangsom opgelegd naar aanleiding van een feest met veel lawaai. Die boete is weer met succes aangevochten bij de rechtbank door Hulshof, met de verwijzing naar de aanstaande bestemmingsplanwijziging en daarmee legalisatie van de huidige situatie.
De buren van Erve Beverborg leggen zich daar echter niet bij neer. De familie Schasfoort vraagt de gemeente Losser per aangetekende brief handhavend op te treden tegen Erve Beverborg. Volgens Schasfoort, buurman van Erve Beverborg, veroorzaakt de feestlocatie aan de Lutterzandweg geluidsoverlast door lawaai van feestvierende mensen en harde muziek.

Financiële schade
De familie Schasfoort is eigenaar van twee vakantiewoningen die grenzen aan Erve Beverborg. Mensen die verblijven in de bungalows verklaren regelmatig overlast te ondervinden van activiteiten bij Erve Beverborg. 'Dat is reden voor onze gasten om niet meer terug te komen', schrijven Hennie en Minnie Schasfoort. 'Zij komen immers juist voor de rust en de prachtige natuur rondom de Dinkel. De geluidsoverlast van Erve Beverborg veroorzaakt dan ook financiële schade voor ons, terwijl wij al onze spaarcenten hebben geïnvesteerd in deze vakantiebungalows.'
Schasfoort vraagt zich af waarom Erve Beverborg een 'feesttent' moet worden. 'In de buurt van ons prachtige Lutterzand zijn al twee grote restaurants geschikt voor grote feesten die al geluids- en verkeersbewegingen met zich meebrengen.'
De familie Schasfoort beklaagt zich in de brief ook over het feit dat ze steeds buitengesloten word waar het gaat over Erve Beverborg. Zo was de familie niet welkom op een gesprek tussen de eigenaar en omwonenden van de feestlocatie en de gemeente Losser en werd Schasfoort als inspreker geweigerd bij de rechtbank Zwolle waar een handhavingsverzoek namens omwonenden aan bod kwam.

De mond gesnoerd
'De derde keer dat ons de mond werd gesnoerd was op een hoorzitting op 6 februari bij de gemeente Losser. Wij hadden ons hiervoor aangemeld, maar ook nu werd ons spreektijd ontzegd'. In de brief vraagt Schasfoort aan de gemeente hen dan ook te erkennen als belanghebbenden 'en ons niet langer buiten te sluiten.'
In de brief aan het college en gemeenteraad van Losser dringt Schasfoort er op aan de regels ook toe te passen op Erve Beverborg. 'De exploitant daarvan moet zich aan de regels houden en daarom verzoeken wij de gemeente Losser handhavend op te treden bij overtredingen.'
En dan is daar nog het appje van de wethouder. Dat dat appje boven tafel kwam tijdens de hoorzitting heeft ook kwaad bloed gezet bij Schasfoort: 'Het is toch te gek dat de wethouder probeert om ons buitenspel te houden en achter de schermen vriendjespolitiek bedrijft met de eigenaar van Erve Beverborg. Ook vinden wij het bijzonder kwalijk dat Hulshof met dit berichtje de hoorzitting probeerde te beïnvloeden. Het lijkt wel of wethouder Nijhuis bij Hulshof op schoot zit. Ik zou wel willen weten of dit soort onderonsjes gebruikelijk is en hoe het hele college en de gemeenteraad daarover denken.'
De fractie Burgerforum heeft inmiddels vragen gesteld aan het college over de kwestie. De partij wil weten of het klopt dat dit appje door wethouder Nijhuis is verstuurd en of het college hiervan op de hoogte was. 'Staat het college achter de inhoud of neemt zij daar afstand van?' Burgerforum vindt het een zeer slechte zaak dat dit toch al zo moeizame proces verstoord zou worden door een dergelijke opmerking van een bestuurder. "Waarom is door de bestuurder dit bericht dan toch verstuurd? En wat voor consequenties kan dit hebben voor het vervolg van deze procedure?", aldus fractievoorzitter Lies ter Haar van Burgerforum.

Gesprek met wethouder
Verder vraagt Burgerforum zich af waarom de familie Schasfoort 'onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om hun belangen te verdedigen.'
Wethouder Harry Nijhuis laat in een toelichting weten dat er inmiddels een afspraak is gemaakt met de familie Schasfoort. "We willen eerst om tafel met de familie en dat doen we maandag, dat is de juiste weg. En daar wil ik op dit moment nog niet op vooruit lopen", laat hij weten via een woordvoerder. De woordvoerder 'bevestigt noch ontkent' het bestaan van het appje.
 
Share our website