Herijking uitgangspunten en nieuwe naam Kulturhus

  • Home
  • Nieuws
  • Herijking uitgangspunten en nieuwe naam Kulturhus
 
Kulturhus Losser verbindt inwoners en organisaties
 

College herijkt de uitgangspunten

Het College van B&W van Losser heeft de algemene en financiële uitgangspunten herijkt en vastgesteld die de gemeente Losser, als eigenaar van het gemeentehuis, hanteert bij de totstandkoming van het Kulturhus: een nieuw gemeenschapscentrum voor Losser. Deze uitgangspunten vormen het toetsingskader voor de gemeenteraad, zodat de raad heldere besluiten kan nemen over de realisatie van het nieuwe gemeenschapscentrum. De gemeenteraad neemt in oktober een besluit over de door het College opgestelde uitgangspunten.

De Stichting Fundament (Stichting Cluster, Bibliotheek en muziekschool), VVV De Lutte-Losser-Beuningen, Carint Reggeland, Aveleijn, Centrum voor Jeugd & Gezin, woningcorporatie Domijn en de Politie werken, samen met de gemeente Losser, aan de realisatie van een nieuw gemeenschapscentrum voor Losser. Zij zullen straks in het huidige gemeentehuis aan het Raadhuisplein gevestigd zijn, samen met het gemeentebestuur, de publieksbalies van de gemeente en gemeenteambtenaren. Vooruitlopend daarop heeft de VVV De Lutte-Losser-Beuningen deze zomer al haar intrek in het gemeentehuis genomen.

Ontmoeten, verbinden, delen én samenwerken in een veelzijdig gemeenschapscentrum

Wethouder Jan Martin van Rees: “De belangrijkste doelstelling van dit nieuwe gemeenschapscentrum is verbinden. Het wordt een mooie plek waar de organisaties elkaar versterken en samenwerken om zo de inwoners van Losser nog beter van dienst te zijn. Een veelzijdig gemeenschapscentrum, waarin organisaties zitten die er maatschappelijk toe doen. En die meer delen dan de voordeur(en). Die organisaties leveren, zelfstandig én in gezamenlijkheid, een bijdrage aan het voorzieningenniveau en de dynamische leefomgeving in Losser. Er zal nadrukkelijk aandacht zijn voor gezamenlijk gebruik van ruimtes. En, mede vanwege deze bredere invulling, gaan we samen met inwoners en betrokkenen straks ook op zoek naar een goede nieuwe naam.”

Uiteraard zijn met de verbouwing van het gemeentehuis tot een nieuw gemeenschapscentrum kosten gemoeid. Wethouder Van Rees: ”we vinden het belangrijk dat de realisatie van dit gemeenschapscentrum de burger van de gemeente Losser geen extra geld gaat kosten. Het College is daarom van mening dat het gemeenschapscentrum op een sobere en doelmatige wijze moet worden gerealiseerd.” De ontwikkeling van het nieuwe gemeenschapscentrum loopt parallel met de realisatie van het project Losser Flexibel & Verbonden, de introductie van ‘het nieuwe werken’ voor de medewerkers van de gemeentelijke organisatie.

Muziekonderwijs

Gelet op de kosten van akoestische voorzieningen en de beperkende effecten van deze functie op de andere functies in het nieuwe gemeenschapscentrum, zal er door de gemeente niet geïnvesteerd worden in voorzieningen voor het muziekonderwijs. Wethouder Joop Hassink: “het muziekonderwijs is belangrijk voor de inwoners en het culturele leven van Losser. Samen met de betrokken partners in het muziekonderwijs werken we aan een visie op de inrichting en positionering van het muziekonderwijs binnen de gemeente en kijken we hoe we dit in breed perspectief kunnen vormgeven. Op basis van de resultaten van dit onderzoek legt het College begin 2016 haar visie voor aan de gemeenteraad.“

Share our website