Henk Filipsen Fonds

Graag vragen we aandacht voor het Henk Filipsen Fonds. Een waardevolle erfenis van Henk waardoor hij altijd onder ons zal blijven. Delen zou mooi zijn!

PROTOCOL Henk Filipsen Fonds
Doelstelling:
Henk Filipsen heeft het voornemen gehad en de aanzet gegeven tot de oprichting van een Fonds voor mensen die zonder hun toedoen (deels) buiten de maatschappij zijn komen te staan. Het gaat vaak om mensen die net boven de drempel van de 130% van het bijstandsniveau zitten. Vaak zijn zaken voor minderjarigen redelijk goed geregeld, denk hierbij aan bv de stichting Leergeld Losser. Voor volwassenen is dit in het algemeen ook redelijk goed geregeld, maar net dat laatste stukje maatwerk en het bereiken van deze groep mensen is voor een grotere organisatie vaak lastig. Door lokaal met diverse mensen samen te werken en te verbinden wist Henk Filipsen vaak om deze mensen te bereiken. De mensen om Henk Filipsen heen willen graag het gedachtegoed voortzetten. Dit is ook de wens van hemzelf.

Communicatie lijnen:
Op het moment dat er een beroep wordt gedaan op het Henk Filipsen Fonds is het verhaal achter de mens voldoende. In eerste instantie zullen de meeste aanvragen binnenkomen via mevrouw M. Versteeg, Carolein Filipsen-Witzel en Lisa Filipsen. Ook kan via de Stichting Voedselbank Steunpunt Losser een aanvraag ingediend worden wanneer zij hier zelf niet de mogelijkheid of de middelen voor heeft.
Via hffonds@gmail.com kunnen verengingen, stichtingen, kerkelijke instellingen e.d. mensen aanmelden wanneer zij denken dat deze voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen.
Deze aanvragen zullen worden beoordeeld door een overleg tussen Mevr. Versteeg, Mevr. Filipsen en Lisa Filipsen.
De St. Voedselbank Steunpunt Losser zal , voorlopig, alleen dienen als financieel /administratief kanaal.
In een later stadium zal gekeken worden of er een Stichting gevormd zal worden.

Inkomsten:
De inkomsten via de QR code, of spontane bijdragen, moeten te allen tijde de omschrijving mee krijgen “Henk Filipsen Fonds” of “hffonds” . Goed om te vermelden is dat de Stichting Voedselbank Steunpunt Losser een ANBI status heeft. Dit betekent dat u de donatie (hetzij eenmalig of jaarlijks) deels of helemaal verrekenbaar is bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Uitbetalingen:
Uitbetalingen zullen worden verricht : per bank via Stichting Voedselbank Steunpunt Losser en contante uitbetalingen via Mevrouw M. Versteeg en/of C. Filipsen-Witzel.
Het fonds is , voorlopig, ondergebracht bij:
Stichting Voedselbank Steunpunt Losser
Rekening nr. NL12RABO 0159036674
t.n.v. Henk Filipsen Fonds
Contact persoon is de heer R. Simonetti
Telefoon voedselbank 06-32141896
Telefoon privé 06-17571831 Email adres rs.simonetti@gmail.com
Share our website