handtekeningenactie Domijn

Handtekeningenactie voor ander huurtoewijzingssysteem Domijn

Losser: Burgerforum is bezig met het opzetten van een         handtekeningenactie tegen het door Domijn gehanteerde lotingsysteem.

Alle acties tot dusverre, inclusief de bijeenkomst in Overdinkel, hebben er niet toe geleid dat Domijn af wil stappen van het gewraakte lotingsysteem. Domijn geeft als reactie dat er in haar optiek voldoende mogelijkheden zijn om interventies te plegen op het lotingsysteem, waardoor er geen mensen tussen wal en schip hoeven te vallen. Ze noemt hierbij o.a. de pechvogel-regeling.

 

Ondanks alle geluiden vanuit de Losserse samenleving blijft Domijn echter vasthouden aan het lotingsysteem en wil niet overstappen naar een huurtoewijzingssysteem zoals bijvoorbeeld Dinkelland dat kent. Een systeem van inschrijving, een transparant urgentiesysteem en een aantal van de huurwoningen zijn voorzien van een label, welke in het woningaanbod met een letter wordt aangegeven, zoals bijvoorbeeld S - voorrang voor senioren; J -  voorrang voor jongeren; M - voorrang voor medisch urgenten en U - voorrang voor sociaal urgenten. Of wellicht een ander systeem dat meer recht doet aan onze eigen inwoners.

 

Domijn houdt echter vast aan het huidige verhuurmodel. De weerstand in de gemeente Losser tégen dit lotingsysteem is overduidelijk en blijkt uit de vele reacties die bijna dagelijks bij Burgerforum binnen komen. Hier is sprake van een structureel probleem en kan niet meer over incidenten gesproken worden.

Vanuit de bevolking komt ook de vraag om actie. Gevraagd wordt of het niet mogelijk is om ook als burgers een signaal richting Domijn te geven en daarbij is ook geopperd een handtekeningenactie te starten.


Burgerforum wil die handschoen graag oppakken. Een sterk signaal vanuit de bevolking is wellicht de enige mogelijkheid om Domijn overstag te laten gaan en te laten luisteren naar deze geluiden vanuit de samenleving.

Ze is daarom ook bezig een handtekeningenactie op te zetten, maar wil die graag vanuit diezelfde samenleving opstarten. Gevraagd zal worden als inwoner ook zelf actief hier aan mee te werken. De komende tijd zal een en ander verder uitgezet worden. Een eerste aanzet is al gegeven. Daarbij ziet Burgerforum ook duidelijk een rol voor de jeugd weggelegd, waarvan Domijn zo stellig beweerd dat die geen belangstelling hebben voor woonruimte in de eigen gemeente.

 

Fractie Burgerforum

 

 

 

Share our website