Grensoverschrijdend duurzaamheid en -openbaar vervoer

  • Home
  • Nieuws
  • Grensoverschrijdend duurzaamheid en -openbaar vervoer
Rondvraag commissie ruimte op 14 februari-2017 (Martha Horstman)
 
Onderwerp.
1) Betreft grensoverschrijdend busverbinding.
 
Bennie Haamberg heeft als afgevaardigde van de Euregioraad destijds vragen gekregen van inwoners uit onze gemeente om te kijken met de bril op van de Euregioraad of er een mogelijkheid is om de busverbindingen vanuit Oldenzaal door te trekken via Losser en Overdinkel naar Gronau.
Ook is er gevraagd vanuit De Lutte om eveneens de verbinding vanuit Oldenzaal via De Lutte naar Bentheim-Gronau mee te nemen / te onderzoeken.
 
Met deze vragen is dhr. Haamberg eind 2015 naar Wethouder Wildschut gegaan, met de vraag of hier mogelijkheden voor waren en dan met de euregioraad in het achterhoofd en of de Wethouder hier onderzoek naar wilde doen en wat vervolgens is toegezegd.
We weten ook dat dit een redelijk tijdrovende en  complex onderzoek is, maar zouden graag willen weten hoe het op dit moment met dit onderzoek staat.
 
 
2) Grensoverschrijdende mogelijkheden te onderzoeken betreffende het opwekken van groene en duurzame stroom of energie.
 
Ook hierover heeft dhr. Haamberg contact gehad met Wethouder Wildschut nl. of hier grensoverschrijdende mogelijkheden voor zijn.
Bij de mogelijkheden die er zijn in eigen land, kan het gaan om initiatieven van de gemeente en om particuliere initiatieven. Die particuliere initiatieven kunnen dan vanuit de overheid (gemeente of provincie) worden ondersteund. Misschien is het daarbij dan ook mogelijk om initiatieven breder te trekken naar Euregioverband. Maar dan moet er wel duidelijk een grensoverschrijdend belang zijn.
Op dit moment kent de Euregio nog geen grensoverschrijdend energiebeleid. Dat heeft vooral te maken met het verschil in (markt)omstandigheden aan Nederlandse en Duitse kant.
Het is wel de bedoeling dat een dergelijk energiebeleid er gaat komen. Dit wordt ook gestimuleerd vanuit Europa, zo hebben wij uit de informatie tot dusverre begrepen.
Daarom vindt Burgerforum het ook belangrijk hier vinger aan de pols te houden. Kan de wethouder aangeven in hoeverre we hier nog stappen kunnen zetten?


 
 
Share our website