Nieuws

Gevraagd input!Aan alle ouderenbonden / senioren belangen Losser

Losser, 30 juli 2017
 
Betreft: verzoek om inbreng

Geachte Dames en Heren,
Burgerforum heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor welzijn en ouderenbeleid. We hebben ons ingespannen om de transitie in goede banen te leiden. Om het ingezette beleid te verbeteren zouden we graag willen weten of er met betrekking tot het seniorenbeleid knelpunten zijn. En dan in de breedste zin van het woord.
 
Graag horen wij van u waar de senioren tegenaan lopen en op welke wijze daaraan tegemoet gekomen kan worden. Dit zullen wij meenemen bij het opstellen van ons verkiezingsprogramma.
Wij hechten er wel aan te benadrukken dat landelijke wet- en regelgeving ons soms vastlegt of zelfs belemmerd bij het nemen van maatregelen en het opstellen van beleid. Met andere woorden, wij zijn beperkt in wat wij wel en niet kunnen regelen, wijzigen of verbeteren. Maar waar dat kan, zullen wij ons inzetten om tegemoet te komen aan wensen die bij u leven.
 
Dat mag schriftelijk, maar uiteraard bent u ook van harte welkom bij een eerstvolgend fractieoverleg.
 
U kunt ons schrijven, bellen of mailen. Zowel voor een directe inbreng als voor het maken van een afspraak. Zie de gegevens rechtsonder deze brief.


Graag horen wij van u!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Burgerforum
Lies ter Haar / fractievoorzitter                                                     Fractiesecr.:
Wiggers Kempke 9 7582 JA  Losser
06-13052895
info@burgerforum.com
liesterhaar@home.nl
Share our website