Nieuws

Gevolgen onderzoek slagerij/slachterij Luijerink


Onderzoek slachterij Luijerink (Jos Tijdhof)

(raadsinfo gisteren op verzoek van Burgerforum op de agenda gezet)

Wat betekent het onderzoek van Windmill nu concreet voor de slachterij en concreet voor woningbouw in de onmiddellijke omgeving?
Kan gegarandeerd worden dat de slachterij bij bouwen in de onmiddellijke omgeving binnen de 100 meter absoluut geen problemen zal krijgen met de bedrijfsvoering. Met andere woorden, kunnen ze blijven functioneren als slachterij zoals in de bestaande vergunning aangegeven en worden ze daarin niet beperkt?
Er staat dat in relatie met Gronausestraat 9 maatregelen genomen moeten worden. Ook staat ergens dat de familie een nieuwe vergunning aan zou moeten vragen. Maar duidelijk is daarbij dan wel dat die nieuwe vergunning hun sterk zal beperken in de bedrijfsmogelijkheden. Dat kun je toch niet van een bedrijf verwachten dat er al zo 100 jaar staat. Dat geldt overigens ook voor Gronausestraat 9, vml De Lange pand, dus er is niets veranderd in de situatie ter plekke.

Overigens heeft wethouder Hassink in een mail ook aangegeven : “Ik heb op geen enkele wijze betwist dat Luijerink daar conform de vergunning zit. Ook heb ik duidelijk aangegeven dat de gemeente op geen enkele wijze gedachten heeft gehad om de vergunning van Luijerink te wijzigen.”

Wat in de raadsinfo staat Is ook tegenstrijdig met wat in de antwoorden van het college art. 39 brief stond. Daar staat dat bouwen rondom het pand op 25 meter afstand geen enkele beperking oplevert voor het bedrijf. In het onderzoek van Windmill staan overigens ook veel onduidelijkheden, maar in de hele informatie rondom dit verhaal zitten ook veel tegenstrijdigheden. En in de raadsinfo staat ook weer dat er wél sprake is van beperkingen en dit in relatie tot de Gronausestraat 9,het vml pand van De Lange (was bedrijfswoning, wordt nu verhuurd door de gemeente!).

Wij willen duidelijkheid. En niet alleen voor de slachterij, maar -en ook dit zeiden we al eerder- voor alle mogelijke ontwikkelingen rondom de Aloysiuslocatie. We hebben daarom al meerdere keren gevraagd om de hele locatie rondom de Aloysiuslocatie daarbij mee te nemen en ook alle betrokken partijen om tafel, om zodoende tot een oplossing te komen.
Wat gaat het college nu doen en hoe zitten de andere raadsleden hierin?

Share our website