Gehandicaptenparkeerkaart

Deze vragen stelden we afgelopen dinsdag. De volgende week komen we met een amendement.
 
BURGERFORUM Vragenkwartiertje 8 december 2020
 
Kosten gehandicaptenparkeerkaart Losser
 
Ten aanzien van de gehandicaptenparkeerkaart valt ons op dat deze in vergelijking met omliggende gemeenten erg duur is.
Bij een voorgestelde motie in 2018 werd voor een verhoging (die niet door is gegaan) gesteld: “De reden hiervoor is om de leges kostendekkend te maken en in lijn te brengen met de tarieven van andere Twentse gemeenten.”
BURGERFORUM vindt het van belang dat we voor de groep mensen die deze kaart aanvraagt (chronisch zieken en gehandicapten) de stapeling van kosten in de gaten gehouden wordt. Dat was destijds ook een van de afwegingen van ons om tegen de verhoging te ageren.
Als we nu de tarieven van omliggende gemeenten bekijken zit er veel verschil in de kosten voor zo’n gehandicaptenparkeerkaart (zie bijlage), maar wordt ook duidelijk dat Losser het hoogste tarief heeft.
Daarbij nog de opmerking dat in andere gemeenten sprake kan zijn van betaald parkeren en een soort compensatie gevraagd zou kunnen worden vanwege het feit dat je met een invalidenparkeerkaart gratis mag parkeren. In onze gemeente is dat echter niet aan de orde.
1) Kan het college verklaren waarom Losser in vergelijking met de buurgemeenten een hogere prijs vraagt? Hoe komt dit tarief tot stand?
2) Waarom moet bij verlenging het volle bedrag betaald worden?
3) Hoeveel kaarten worden aangevraagd en hoeveel verstrekt per jaar? (overzicht 2018, 2019). Als we het tarief omlaag brengen tot bijvoorbeeld 50 euro, wat zou dan het verschil in inkomsten (globaal) zijn?
Afbeelding kan het volgende bevatten: de tekst
 
 
 
Hans Volmbroek, Jannie Fraterman en 4 anderen
30 opmerkingen
3 keer gedeeld
Leuk
 
Opmerking plaatsen
Delen
 
Share our website