Geen Noordtak door ons mooie landschap.

  • Home
  • Nieuws
  • Geen Noordtak door ons mooie landschap.

Betreft: Noordelijke vertakking


Geachte leden van de Kamercommissie IW,

U zult zich wel afvragen waarom een lokale politieke partij zich tot u wendt. Maar zie het zo, de leden van Burgerforum Losser stemmen landelijk allemaal op één van de partijen die u vertegenwoordigt en daarom richten wij ons tot u allen.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:
Onlangs is een motie aangenomen die de regering verzoekt de maatschappelijke en economische meerwaarde van de zogenaamde Noordtak van de Betuweroute te onderzoeken en te bekijken op welke wijze deze gerealiseerd kan worden.
De minister wil hier uitvoering aan geven en in het derde kwartaal van dit jaar hierover rapporteren.

Deze Noordtak was al eerder punt van discussie, heeft een tijd in de ijskast gelegen, maar is nu -na lobby- opnieuw actueel geworden.

Bij deze willen we benadrukken dat we grote bezwaren hebben tegen de aanleg van deze variant door Twente.
Dit vanwege de grote impact op natuur, landschap en de leefbaarheid in ons toeristisch dorp De Lutte, waar de goederenterreinen nu al overlast veroorzaken.

Dhr. Omtzigt, die tegen de motie heeft gestemd, zag dit goed. Hij is bekend met de omgeving en beseft dat een dergelijke ingreep in ons landschap grote nadelige gevolgen heeft.

Wij nodigen u van harte uit een keer ter plekke te komen kijken, u zult allerhartelijkst worden ontvangen met koffie en krentenwegge, uiteraard alleen als de Coronamaatregelen dit toelaten.
Wij hopen u te kunnen overtuigen dat deze Noordtak door onze mooie gemeente de verkeerde keuze zou zijn en tekenen,

Met vriendelijke groeten,

Fractie Burgerforum Losser,
Lies ter Haar, fractievoorzitter
 
Share our website