Even voorstellen Marian Oosterbroek

Even voorstellen................Ik ben Marian Oosterbroek, getrouwd met Edwin en de trotse moeder van een dochter en een zoon.

Ik ben 59 jaar geleden geboren in Losser en opgegroeid in De Lutte. Mijn eerste baan was in Losser waar ik als pedagogisch medewerker aan het werk ben gegaan op de Ravenhorst in de Zandbergen. Ik ben uiteindelijk bijna 35 jaar werkzaam geweest in de jeugdzorg waarvan de laatste 3 jaar als bestuurder van een zorgaanbieder in Twente.
Mijn hobby’s zijn wandelen, reizen en fotograferen.

Van jongs af aan was ik geïnteresseerd in politiek, maar ik ben pas op latere leeftijd ook daadwerkelijk politiek actief geworden. Ik ben een aantal jaren steunfractielid geweest voor GroenLinks in Oldenzaal en bijna 3 jaar fractievoorzitter en raadslid. Ik heb destijds bewust gekozen voor de lokale politiek omdat ik van mening ben dat je op lokaal niveau het meest kunt betekenen voor de inwoners.

Zowel in mijn werk als tijdens mijn politieke activiteiten heb ik altijd de inclusieve maatschappij (iedereen hoort erbij) en participatie als belangrijke uitgangspunten gehanteerd. Daarnaast geloof ik in samenwerking en werken vanuit verbinding. Niet als doel op zich, maar als middel om je resultaten te halen.
Voor mij persoonlijk was het van belang dat deze uitgangspunten ook door Burgerforum gehanteerd worden en ik was dan ook ook blij dat deze prominent in het verkiezingsprogramma terug komen.
Daarnaast ervaar ik Burgerforum als een zeer betrokken en bevlogen partij. Ik vind het dan ook een hele eer en een voorrecht dat ik namens Burgerforum als wethouder zitting mag nemen in het college. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik ga mijn uiterste best doen om de gemeente Losser nog mooier en nog krachtiger te maken.

Portefeuilles:
WMO, Jeugdzorg, Volksgezondheid, Welzijn, Inwonersparticipatie, Financiën, Inkoop- en aanbestedingsbeleid, Subsidiebeleid, Dierenwelzijn, Samenwerking Losser-Enschede, Publiekszaken, Automatisering en informatievoorziening, Vergunningverlening, Eerste locoburgemeester.
Projecten:
Omgevingswet
Toekomstvisie
Sporthal de Lutte
Ontwikkeling Aloysiuslocatie
Share our website