Eindelijk...........urgentieregeling voor eigen inwoners

  • Home
  • Nieuws
  • Eindelijk...........urgentieregeling voor eigen inwoners
Huisvestingsverordening …. Eindelijk!

Eindelijk …. Eindelijk mogen we vanavond ja of nee zeggen tegen een huisvestingsverordening. Een huisvestingsverordening die de urgentie regelt. Die regelt dat onze eigen inwoners vóór gaan als ze heel dringend een woning nodig hebben om medische, sociale of financiële redenen. Dit naast 2 verplichte categorieën: mensen in blijf van mijn lijf huizen en mantelzorgers.
En hoewel statushouders geen verplichte categorie meer zijn, zijn gemeenten wel verplicht een bepaald aantal per jaar te huisvesten. De provincie bepaalt hoeveel en haal je de aantallen niet, dan krijg je een boete. Niet verplicht is in de praktijk dus wel verplicht.

Burgerforum had nog veel verder willen gaan dan alleen een urgentieregeling. Ze had voor een deel ook voorrang voor jongeren en senioren uit de eigen gemeente willen regelen, maar dan – zo werd gezegd- zou er sprake moeten zijn van regionale schaarste. De wethouder zei het al, de meningen hierover verschillen en dat klopt. Wij zijn van mening, dat dit wél kan en dat gekeken mag worden naar LOKALE schaarste. (Dat geeft ook het Ministerie als antwoord.) En als die aangetoond kan worden dan is het aan de raad om hiermee akkoord te gaan of niet. Een stap te ver op dit moment zo is gebleken. Maar er loopt wel een proef voor jongeren en ook is in de prestatieafspraken extra aandacht voor seniorenwoningen. De cijfers van Domijn over 2017 zullen duidelijk maken hoe dit heeft uitgepakt en of we aanvullend nog wat moeten regelen.

En …..was er een ander huurtoewijzingssysteem geweest, nl. een inschrijfsysteem in plaats het lotingsysteem, dan zou het ook niet nodig zijn. Je kunt je ogen sluiten voor de gevolgen van deze loting, maar daarom zijn ze er nog wél! Het blijft triest dat Domijn zo halsstarrig aan loting vasthoudt en niet wil luisteren naar geluiden uit onze samenleving. Een inschrijfsysteem met deels loting, zou recht doen aan iedereen. En ook bij inschrijving is immers sprake van vrije vestiging. Heel veel andere gemeenten hanteren ook dit systeem. Zoals ook heel veel gemeenten huisvestingsverordeningen hebben. Zij kijken simpelweg óók naar wat goed is voor de eigen gemeente, voor de eigen inwoners.
Dat doet Burgerforum ook. Zoals andere fracties, raadsleden dat ook doen. Bijv. bij sluitingstijden horeca, de blijverslening en maatregelen zodat kinderen veilig kunnen oversteken.
En er is niets mis mee om eigen inwoners voorrang te geven. Inwoners door wie wij ook gekozen zijn om hen te vertegenwoordigen? Wij zitten hier als raadslid van déze gemeente en niet om op te komen voor inwoners van Enschede, Arnhem of Lutjebroek. Dus ja……. Wij komen op voor onze eigen inwoners en zijn blij met deze huisvestingsverordening voor urgentie.
Share our website