Nieuws

Een prachtig Nieuw Centrumplein voor Overdinkel


Een prachtig nieuw centrumplein voor Overdinkel

 

Informatiebijeenkomst op woensdag 9 maart in bibliotheek Overdinkel

Tijdens een informatiebijeenkomst op 9 maart presenteert de gemeente Losser het ontwerp voor het nieuwe centrumplein en de openbare ruimte rondom het Kulturhus Overdinkel. De bijeenkomst vindt plaats op woensdagavond 9 maart aanstaande. Belangstellenden zijn van harte welkom! De avond wordt gehouden in de bibliotheek aan de Prins Hendrikstraat 4 in Overdinkel. Aanvang 20.00 uur. Bezoekers kunnen vanaf 19.45 uur binnenlopen.

Centrumplein Overdinkel: van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp

Op 29 juni van het vorig jaar is, tijdens een informatiebijeenkomst, het schetsontwerp van het centrumplein en de openbare ruimte rondom het nieuwe Kulturhus Overdinkel gepresenteerd. Mede op basis van de reacties die tijdens die informatiebijeenkomst zijn ontvangen heeft de gemeente Losser, in goede samenwerking met de Dorpsraad Overdinkel en vertegenwoordigers van de scholen, het schetsontwerp voor het centrumplein, het schoolplein en de overige openbare ruimte uitgewerkt in een voorlopig ontwerp. Dit ontwerp wordt nu gepresenteerd aan alle belangstellenden en er worden reacties opgehaald. De volgende stap is, dat het college van B&W het definitieve ontwerp vaststelt en opdracht geeft om het nieuwe plein aan te leggen.

Planning is dat het nieuwe plein (inclusief het schoolplein) dat direct grenst aan het nieuwe Kulturhus Overdinkel voor het nieuwe schooljaar klaar is. In december van dit jaar is vervolgens de volledige nieuwe openbare ruimte klaar.

Programma informatiebijeenkomst op 9 maart

Tijdens de informatiebijeenkomst praten de wethouders Joop Hassink en Marcel Wildschut de aanwezigen bij over het project en presenteren zij het ontwerp voor het centrumplein. Namens de Dorpsraad Overdinkel geeft de heer Theo Geerligs een toelichting op de bijdrage van de Dorpsraad in het ontwerpproces. Mevrouw Ineke Buursink van woningcorporatie Domijn bespreekt de actuele stand van zaken van de bouw en inrichting van het nieuwe Kulturhus.

Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Nadat de presentaties hebben plaatsgevonden is er gelegenheid om de vragen rechtstreeks te stellen aan medewerkers van de gemeente Losser of Domijn.


Share our website