Een eigen plekje voor jongeren met een beperking

  • Home
  • Nieuws
  • Een eigen plekje voor jongeren met een beperking
BURGERFORUM n.a.v. raadsinfo Ontwikkelingen Vlasakker
Afgelopen 2,5 jaar is gepraat over een nieuw gezondheidscentrum op de Vlasakker. Parallel hieraan was de gemeente in gesprek met woningcorporatie Domijn over het voornemen om op het terrein van de Vlasakker huurappartementen te bouwen, een aantal daarvan voor de Van de Bent stichting voor jongeren met een handicap. Een grote wens van vele ouderen die nu hun zoon of dochter wat verder of ver van huis of nog noodgedwongen thuis hebben wonen. Hoewel het er lange tijd op leek dat dit plan daadwerkelijk zou doorgaan, lijkt dat nu van de baan. De ouders die hoopten dat hun zoon/dochter eindelijk een plekje zou krijgen in de eigen gemeente werden opgeschrikt door het nieuws in de krant.  De teleurstelling was groot.
In de raadsinformatie staat dat het college zich beraadt over de ontstane situatie en wil onderzoeken op welke andere wijze herontwikkeling van het plangebied kan plaatsvinden.
 
In het integraal beleidsplan sociaal domein, vastgesteld in de raad van 12 maart 2019, staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het organiseren van beschermd wonen voor personen met een beperking (psychisch of verstandelijk). Een beschermd thuis, waarin mensen zo zelfstandig mogelijk in een gewone omgeving kunnen wonen en verblijven. Juist dit onderdeel is voor BF van groot belang.
 
Maar in onze gemeente is een nijpend tekort aan zorgwoningen voor mensen met een handicap (in welke vorm dan ook).
-De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van beschermd wonen. Hoe geeft ze hier vorm aan?
-In hoeverre kunnen de gemeente en Domijn dit plan nog doorzetten, zodat de zorgwoningen in ieder geval gerealiseerd worden?
-Is er nog een andere locatie in beeld? Wij wezen al eerder op de locatie bij sint Maartenstede. Daarbij ook denkend aan het grote tekort aan aanleunwoningen en intensieve-zorg-woningen voor zowel deze groep als voor senioren.
 
Share our website