Een aantrekkelijker centrum

Centrumplan Losser (Lies ter Haar) BURGERFORUM
 
RAAD 10 mei 2016  
     
Wij willen onze inwoners meer betrekken bij ontwikkelingen in hun gemeente. Dit proces rondom het centrumplan is hier een voorbeeld van.
Oriëntatie, inspraakavonden, informatieavonden, klankbordgroepen (zowel voor het centrum als de Gronausestraat), een duidelijke rol voor het Centrum Management Losser en diverse mogelijkheden voor burgers om te reageren. Dit is wat we bedoelden in ons coalitieakkoord met “een nieuwe samenwerking”!
Het is een zorgvuldig proces geweest waarin veel energie is gestoken. Daarvoor de complimenten aan allen die bij dit proces betrokken zijn geweest!
 
Er is dus volop inspraak geweest en we willen allemaal dat het centrum aantrekkelijker wordt, maar de manier waarop, de uitwerking daarvan….daarover wordt verschillend gedacht. En zoveel mensen, zoveel meningen, dus je kúnt ook niet iedereen tevreden stellen. Het gaat er om hoe we het beste recht aan alles wat er nu op tafel ligt, hoe we dat wegen en hoe dat verder uitgewerkt wordt.
 
We willen een centrum, met meer kwaliteit in de openbare ruimte, meer groen, minder auto’s, iets met water en een leuke aankleding. Een aantrekkelijk centrum voor bewoners, bezoekers én ondernemers. En de ondernemers-dat is de laatste tijd heel duidelijk geworden-  willen vooral goed bereikbaar blijven. Dat bracht nogal wat onrust omdat alle 4 opties die er liggen toch de zelfde elementen in zag hebben van wel of niet parkeren, afsluiten van (delen) van straten en een ander ingericht Raadhuisplein. Zaken waar men behoorlijk ongerust van werd. “Ben ik straks nog wel goed bereikbaar en lopen mijn klanten niet weg als ik het hen te lastig maak”. Logische vragen, want het gaat om hun broodwinning. En dan kunnen we met zijn allen nóg zo’n mooi plaatje verzinnen, het gaat er uiteindelijk om hoe dit in de praktijk uitwerkt en of de klanten blijven komen. En Losser is en blijft in de eerste plaats toch een boodschappendorp.
 
Wij hadden in de commissie dan ook veel vragen, wellicht te veel op detail, maar het waren wel vragen die leefden. En bij het begin van mijn politieke loopbaan heeft een bijzonder wijs man me een heel goede raad gegeven. De valkuil in de politiek is dat je op den duur gaat denken dat je het weet, of erger nog…… dat je het béter weet. Pas op voor die valkuil…en blijf de vragen stellen die de mensen ook stellen én blijf luisteren. Dat is ook een beetje de stijl van Burgerforum………. en vandaar ook dat we altijd zoveel vragen hebben voorzitter.
 
Veel van de vragen zijn in de commissie uitvoerig beantwoord. Ik vat samen wat wij er van begrepen hebben en als dat niet klopt word ik vast en zeker door de wethouder wel gecorrigeerd of aangevuld.
 
Uitgangspunt is het stuk “Ambitie centrum Losser” en daar kan Burgerforum zich prima in vinden. Maar zoals de wethouder ook aangaf, het is wel een héél abstract stuk. Want hoe komen we bij die stip op de horizon. Dat moet nog uitgewerkt worden en dat gaat (projectmatig) in goed overleg met betrokkenen.
 
De bijbehorende informatie en stukken over de *verkeerscirculatie, *parkeerplekken voor werkers, bezoekers en inwoners, *wel of niet afsluiten van (delen van) straten  -zoals aangegeven op de 4 scenario’s die er liggen- zijn dus géén hard gegeven.  Dat is zaak van nadere uitwerking, stukje voor stukje, straat voor straat.
Dat geldt ook voor de vertaling van *autoluw, *aandacht voor mensen die slecht ter been zijn, *de inrichting van de grote parkeerplaatsen (schuin insteken en meer ruimte voor mensen met de fiets en te voet) en de *parkeerplekken voor de bewoners uit het centrum. Van dat laatste zei de wethouder, dat die straks een parkeerplek op vergunning bínnen het centrum zelf krijgen, dus niet te ver van hun huis. (De wethouder sprak over tientallen meters en niet honderden. We zullen niet kijken op een meter meer of minder, maar vinden het wel belangrijk dat bewoners niet bijvoorbeeld helemaal bij de Fakkel of zelfs nog verder een parkeerplek krijgen).
En: Autoluw met incidenteel parkeren betekent dat de winkels wel met de auto bereikbaar zijn en dat er kort geparkeerd mag worden om de boodschappen te doen.
 
Zo hebben wij het begrepen en hier gaan we ook van uit. Overigens lijkt het ons ook zinvol om bepaalde zaken op proef (zoals eenrichtingverkeer) eerst uit te proberen.
 
We moeten het zien als groeimodel, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de bereikbaarheid van de winkels en alles in goed overleg verder uitgewerkt wordt.
Als het uiteindelijk resultaat maar aansluit bij het ambitiedocument. De meeste onderdelen en hete hangijzers komen in het vervolgproces terug. En ook in commissie/raad. Hebben we dat goed begrepen?
 
In feite blijft dus alleen de stip aan de horizon over….. het stuk “De ambitie centrum Losser”. Voor de rest geldt… wordt vervolgd.
 
Máár………dan komen we weer op het voorstel zelf…. Dat gaat toch verder dan alleen het vaststellen van de,” ambitie centrum Losser”. In het collegevoorstel leggen we ons al vast dat we op termijn willen naar autoluw zónder parkeren. En dat laatste is wat Burgerforum betreft een stap te ver, dat zeiden we al in de commissie. We kunnen instemmen met het voorstel, maar niet met dit deel.
 
Tot slot: We hebben al veel centrumplannen -met de mooiste namen- voorbij zien komen. Het bleef papier. We hopen voor u, voor ons, voor de hele Losserse gemeenschap, dat het dit keer lukt tot een goed resultaat met breed draagvlak te komen.
………………………………………………………………………………………………
De VVD zat ook op de lijn dat dit deel van het voorstel (autoluw zonder parkeren) geschrapt moest worden, maar het amendement daarvoor had niet voldoende steun. Dat was de reden voor ons om te werken naar een amendement (wijziging van het voorstel) dat wel op voldoende steun kon rekenen, zodat die stelling er in ieder geval uit ging.
Overigens was de uitleg van de wethouder ook niet zo stellig en veel genuanceerder, maar de tekst sloot daar niet op aan.
De tekst van het voorstel is daarop gewijzigd van: “ Bij de herinrichting de situatie “autoluw met incidenteel parkeren” wordt gecreëerd welke op termijn doorgroeit naar “autoluw zonder parkeren” -> is geworden -> “welke eventueel op termijn in overleg doorgroeit naar “autoluw zonder parkeren”. Gesteund door alle partijen, behalve de VVD.
 
Share our website