Nieuws

Dienstbaarheid ambtenaren


Uit het jaarverslag klachtenbehandeling 2011
 

'Verbeter de wereld, begin bij jezelf' is een mooi spreekwoord. Dat moet een aanbeveling

zijn voor de organisatie, maar meer nog voor het individu (bestuurder, medewerker). Niet

naar andere organisaties of naar anderen wijzen, maar een kritische blik in de spiegel

werpen en de vraag stellen waar de dienstverlening tekort schiet en waar verbetering

mogelijk is. De gemeente is er voor de burger en niet andersom.'
 

Share our website