De warmtetransitie in onze gemeente

klik op onderstaande link voor de warmtevisie Noord Oost Twente... vanaf pagina 36
https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Warmte%2DVisie%2DNOT.pdf

https://www.perfectmanage.eu/userfiles/36/files/Raadsvoorstel%2DWarmtevisie%2D2.pdf
en klik op bovenstaande link voor het raadsvoorstel 

Warmtevisie – de plannen in onze gemeente - het raakt u ook!
De Noordoost Twentse warmtevisie, geeft inzicht in de huidige technische mogelijkheden hoe wijken en kernen in de toekomst van het aardgas kunnen gaan. In het samenwerkingsverband is per wijk of kern onderzocht wat de beste optie is om de gebouwde omgeving zonder aardgas te verwarmen. De keuze voor een bepaalde techniek is afhankelijk van de leeftijd van woningen, isolatiewaarde van woningen, de beschikbare warmtebronnen en bestaande initiatieven. In de Warmtevisie staat naast een techniekkeuze ook een planning, waarin is aangegeven welke wijken en kernen starten met een Wijkuitvoeringsplan (WUP) en wanneer ze daadwerkelijk van het aardgas afgaat.
Dinsdag wordt het voorstel om deze warmtevisie vast te stellen in de oordeelsvormende vergadering behandeld. Raads- en commissieleden geven dan een eerste reactie en argumenten met waarom ze voor of tegen zijn. Onze bijdrage zullen wij direct daarna ook op facebook en onze website plaatsen.
Standpunt BF t.a.v. dat iedereen gedwongen van het gas af móet:
Onrealistisch, onbetaalbaar, onhaalbaar. Maar toch gaan de plannen hiervoor gewoon verder. De eerste wijken (Beuningen en Losser West) staan als eerste hiervoor gepland. Van het gas af is voor ons alleen een optie als het vrijwillig gaat en er compensatie is voor de kosten

Losser West en Beuningen zijn de eerste wijken waarvoor de plannen verder uitgewerkt worden. De kaart van Losser West kunt u ook hier zien.
Neem even de tijd en lees de informatie.
 
Share our website