Nieuws

De LutteBURGERFORUM RONDVRAAG COMMISSIE RUIMTE 24.2.16
 
1)  Invulling voormalig bibliotheek gebouw  en peuterzaal gebouw De Lutte
 
In de vorige rondvraag hebben wij hier ook vragen over gesteld en in de besluitenlijst  van deze commissie is te lezen dat het college zich beraadt over alternatieven voor dit terrein. Daar zijn we blij mee. Ook de stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft, zo hebben wij begrepen, gesproken met wethouder Wildschut en voorgesteld dat,  als er voorlopig toch niets gebeurt, de gebouwen beter opgeruimd kunnen worden. Ook vonden ze het een goed idee om daar eventueel enkele appartementen te bouwen in de stijl van het, helaas afgebroken, klooster of bijvoorbeeld de pastorie.
En dat laatste steunt Burgerforum van harte. En omdat beelden vaak meer zeggen dan woorden, bijgaand een foto.  Wij denken daarbij aan kleinschalige appartementen voor ouderen, eventueel in combinatie met zorg (indien daar behoefte aan is). Wij beseffen dat het woningcontingent dan weer aangehaald zal worden, maar in onze ogen moet ook gekeken worden naar behoeften en een goede duurzame invulling die recht doet aan de kern van De Lutte.


Deze vraag werd bij monde van Gerrit Jan Uit het Broek van het CDA van harte ondersteund.
 
Wethouder Hassink antwoordde dat deze plek in De Lutte veel aandacht heeft, ook via binnenlijnen. Het is iets wat in De Lutte heel erg leeft en ook al heel lang. Indertijd heeft wethouder Schuddeboom ook al gekeken naar de haalbaarheid.  Er waren 12 belangstellenden, ook een aantal Lutternaren, maar dan ging het om een aanbod van gratis tot  200.000,- euro en dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. Ook de mogelijke realisatie van een gezondheidscentrum hoort bij de plannen die genoemd zijn. Maar voor alle plannen geldt dat het wel haalbaar moet zijn en dat is het probleem.
Uiteindelijk kwam daaruit de gedachte om daar dan maar 2 bouwkavels van te maken.
Jos Tijdhof wijst op de mogelijkheid van bouw in een COP (Collectief Opdrachtgeversschap Project), dan kan vaak wat goedkoper gebouwd worden.
Wethouder Hassink vervolgt dat Burgerforum zijn les heel goed kent, maar dan nog moet je er wel één vinden die dat wil bouwen en betalen en dat is vaan het probleem. Ook wijst hij op het bouwcontingent, want waar gaan we dan niet bouwen? Er zijn al veel plannen (bijv. Oosterbroek met 12 woningen. Dat is het dilemma waar we mee zitten.

 
Share our website