Corona Dashboard

Actieve informatie/ Corona Dashboard (Henry Elsjan)

We hebben tijdens het onderdeel actieve informatie van het college vragen gesteld over Dashboard Corona.  De laatste was van 17  november 2020 en dinsdag 26 januari 2021 kregen we pas de nieuwste versie.

Op onze vraag waarom het zo lang duurt voordat we de nieuwste informatie via het Dashboard krijgen kregen we als antwoord dat het verzamelen en het verwerken van de informatie tijd kost en dat het dan ook nog via het college goedgekeurd moet worden. Zo missen we wel veel actuele info. Andere vragen:
Hoe is momenteel het momenteel gesteld met het inenten van de Losserse (kwetsbare ) inwoners? Hierop kregen we als antwoord dat via de site van het RIVM.nl gekeken werd op regionaal niveau en niet op gemeentelijk niveau.

Een vraag waar eventueel een vaccinatiepunt in de gemeente Losser wordt gestationeerd werd beantwoord met dat er nu meerdere locaties onderzocht worden en dat het een locatie moet zijn die we langer kunnen gebruiken.

De coronacompensatie voor Losserse vrijwilligersorganisaties. We hebben gevraagd hoeveel aanvragen er nu gedaan zijn voor 15 januari 2021, dat was de einddatum voor aanvraag. Als antwoord kregen we dat er 44 instellingen een aanvraag hebben ingediend. Het college probeert wel om er snelheid in te houden en dat ze proberen om snel de subsidies te verlenen. Er zijn zeer beperkt een aantal voorschotten verleend.

Als laatste hebben we gevraagd naar mogelijke fraudegevallen b.v. bij de TOZO ( de tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. De reactie van het college was dat dit wel fraudegevoelig is omdat alles ook snel moet worden geregeld en afgehandeld.  Er is wel sprake van een controlefase, maar die wordt meer regionaal gedaan. Er zijn nog andere regelingen mogelijk, zoals de Tegemoetkoming van Vaste Lasten (TVL). Deze worden wel door de eigen gemeente gecontroleerd.

Eerder vroegen we (samen met CDA) intern al aandacht voor de benarde positie van veel van onze kleine(re) ondernemers/winkels. Veel vallen tussen wal en schip en buiten de vergoedingsregelingen.
Share our website